Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


NB!
15. jaanuarini 2023 toimub eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek 

Vaata lähemalt: Eriplaneeringu asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne


Pärnu linn algatas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise koos vajalike uuringute läbiviimisega Pärnu linnavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 51. Pärnu linnas jääb eriplaneeringu ala Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile, suurus on 113,7 km². 

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja leidmiseks viidi läbi vastav hankemenetlus. 

Tori valla eriplaneeringu keskkonnamõju ja strateegilise hindamise koostamine algatati Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele.

Eesmärk
Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Mõlema omavalitsuse eriplaneeringud on algatatud tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, seega koostatakse neile keskkonnamõju strateegiline hindamine ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju. 

• Planeeringu dokumendid
• Põlendmaa tuulepargi tuvustus


Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)

Eriplaneeringute LS ja KSH VTK avalik väljapanek ja arutelud
• Avalik väljapanek toimus 12. juulist 9. septembrini 2021
• Avalik arutelu toimus 4. augustil 2021 kell 15–17
• Ettepanekuid sai esitada 9. septembrini 2021
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. oktoobril 2021

Väljapaneku käigus laekus kokku 11 kirja. Oma seisukohad esitasid kolm ministeeriumit, kuus ametiasutust, üks ettevõte ja ühise kirjana kaks eraisikut. Kaks ametkonda andsid teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks.

Enim käsitleti maardlate ja kaitsealuste alade kattumist eriplaneeringu alaga ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumendi vormistamisele ning ettepanekute alusel muudeti dokumendi struktuuri eristades lähteseisukohtade osa eraldi peatükki. Planeeringusse laekus väärtusliku sisendina ka Transpordiameti poolne info, et piirkonda kavandatavad tuulikud võivad hakata mõjutama Pärnu lennuvälja instrumentaalprotseduure.Mõju võimalikkus selgitatakse koostöös Transpordiametiga.

• Väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud

• Kõikide laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda polendmaatuulepark.ee.


Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamise järgselt on koostatud eriplaneeringu keskkonnamõju hindamise esimese etapi aruanne.

Vastavalt Planeerimisseadusele §105 on eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH esimese etapi aruanne kooskõlastatud valitsusasutustega ning küsitud täiendavaid arvamusi huvitatud isikutelt augustist kuni septembrini 2022. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel on täiendatud ja tehtud vajalikud muudatused eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõus ja KSH esimese etapi aruandes.

Avalik väljapanek

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek toimub 15. jaanuarini 2023

Tutvu materjalidega
• Lisaks veebilehele saab materjalidega tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16) ja Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11). Linnavalitsus ja osavallakeskus on avatud E–N 8–17 ; R: 8–16

Arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruandele saab Pärnu linnavalitsusele esitada 15. jaanuarini 2023. Arvamused saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Pärast avaliku väljapaneku lõppemist teatab linnavalitsus 30 päeva jooksul põhjendatud seisukoha kirjalikult arvamust esitanud isikutele ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.


Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid