Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NB! 23. septembrini 2022 saab esitada arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande kohta
Vaata allpool "Eriplaneeringu asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne"


Pärnu linn algatas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise koos vajalike uuringute läbiviimisega Pärnu linnavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 51. Pärnu linnas jääb eriplaneeringu ala Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile, suurus on 113,7 km². 

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja leidmiseks viidi läbi vastav hankemenetlus. 

Tori valla eriplaneeringu keskkonnamõju ja strateegilise hindamise koostamine algatati Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele.

Eesmärk
Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Mõlema omavalitsuse eriplaneeringud on algatatud tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, seega koostatakse neile keskkonnamõju strateegiline hindamine ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju. 

• Planeeringu dokumendid
• Põlendmaa tuulepargi tuvustus


Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)

Eriplaneeringute LS ja KSH VTK avalik väljapanek ja arutelud
• Avalik väljapanek toimus 12. juulist 9. septembrini 2021
• Avalik arutelu toimus 4. augustil 2021 kell 15–17
• Ettepanekuid sai esitada 9. septembrini 2021
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. oktoobril 2021

Väljapaneku käigus laekus kokku 11 kirja. Oma seisukohad esitasid kolm ministeeriumit, kuus ametiasutust, üks ettevõte ja ühise kirjana kaks eraisikut. Kaks ametkonda andsid teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks.

Enim käsitleti maardlate ja kaitsealuste alade kattumist eriplaneeringu alaga ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumendi vormistamisele ning ettepanekute alusel muudeti dokumendi struktuuri eristades lähteseisukohtade osa eraldi peatükki. Planeeringusse laekus väärtusliku sisendina ka Transpordiameti poolne info, et piirkonda kavandatavad tuulikud võivad hakata mõjutama Pärnu lennuvälja instrumentaalprotseduure.Mõju võimalikkus selgitatakse koostöös Transpordiametiga.

• Väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud

• Kõikide laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda polendmaatuulepark.ee.


Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne arvamuste avaldamiseks
​Lisa 1. Asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne
​Lisa 2. Asukoha eelvaliku seletuskiri
​Lisa 3. Asukoha eelvaliku joonis
​Lisa 4. Pärnu linnavolikogu otsuse „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine" eelnõu

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande lühikokkuvõte kaardiloona

Arvamuste esitamine 23. septembrini 2022
Võimalus on esitada kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kohta arvamust vastavalt planeerimisseadusele § 105.

Arvamused saata Pärnu linnavalitsusele e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Esitatud arvamuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes vajalikud muudatused, mille järel toimub eelnimetatud dokumentide avalik väljapanek.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid