Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne arvamuste avaldamiseks
​Lisa 1. Asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne
​Lisa 2. Asukoha eelvaliku seletuskiri
​Lisa 3. Asukoha eelvaliku joonis
​Lisa 4. Pärnu linnavolikogu otsuse „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine" eelnõu

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande lühikokkuvõte kaardiloona

Arvamusi sai esitada 23. septembrini 2022
Esitatud arvamuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandes vajalikud muudatused, mille järel toimub eelnimetatud dokumentide avalik väljapanek.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid