Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamise järgselt koostati eriplaneeringu keskkonnamõju hindamise esimese etapi aruanne.

Vastavalt Planeerimisseadusele §105 kooskõlastati eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH esimese etapi aruanne valitsusasutustega ning küsiti täiendavaid arvamusi huvitatud isikutelt augustist kuni septembrini 2022. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel täiendati ja tehti vajalikud muudatused eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõus ja KSH esimese etapi aruandes.

• Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek toimus 24. novembrist 2022 15. jaanuarini 2023
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 21. veebruaril 2023 kl 15.30
Väljapaneku materjalid
Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.04.2023 otsus nr 18)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid