Jäta menüü vahele

Teemaplaneeringud

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja selle KSH. Teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. 
» Teemaplaneeringu algatamine (Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldus nr 15)
» Teemaplaneeringu dokumendid ja lisainfo


Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
» Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

» Lähteseisukohad
» Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
»Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
»Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
»Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


» Seletuskiri
» Elamupiirkondade skeem M 1:10 000


» Teemaplaneeringu ja KSH algatamise otsus koos lähteülesandega
» Teemaplaneeringu KSH programm
» KSH aruande eelnõu 
» Seletuskiri (2012)
» Eskiisi tutvustamise arutelu protokollid: 23.03.2010 ; 18.06.201026.01.2011 ;  07.06.2012
» Mürataseme hinnang 
» Varjude ulatuse ja kestuse hinnang 
» Fotomontaažid
» Planeeringulahenduse kaardid: 2012 ; 2013


Veebilehel kasutatakse küpsiseid