Jäta menüü vahele

Seoses uuendustega esineb parnu.ee lehel kohati probleeme (ei kuvata kõiki pealkirju jms). Teeme korda esimesel võimalusel. Seniks palume veidi kannatlikkust ja mõistmist!

Teemaplaneeringud

Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
» Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

» Lähteseisukohad
» Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
»Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
»Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
»Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid