Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
• Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
• Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
• Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

• Lähteseisukohad
• Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid