Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kehtivad üldplaneeringud

Üldplaneeringud on piirkondade olulisimad ruumilise arengu dokumendid, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel.


• Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). 
• Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ võeti vastu Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsusega nr 2 ning kehtestati Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21
• Vaata lähemalt: üldplaneeringu menetlus ja dokumendid 


Audru valla üldplaneering (2010) (territoorium hõlmab endist Audru valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
• Üldplaneeringu materjalid

Lavassaare valla üldplaneering (2011) (territoorium hõlmab endist Lavaassaare valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
Üldplaneeringu materjalid


Paikuse valla üldplaneering (2009) (territoorium hõlmab endist Paikuse valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
• Üldplaneeringu materjalid 
• Üldplaneeringu ülevaatamise määrus
• Üldplaneeringu ülevaatamise kokkuvõte

Silla küla osaüldplaneering (2007) (territoorium hõlmab Silla küla)
• Osaüldplaneeringu kehtestamine
• Seletuskiri ; KSH aruanne ; lisad


Tõstamaa valla üldplaneering (2008) (territoorium hõlmab endist Tõstamaa valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine 
• Üldplaneeringu materjalid


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid