Jäta menüü vahele

Koostamisel Pärnu linna üldplaneering 2035+

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 4 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks - arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna paika piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

• Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Kontaktisik: arhitekt-planeerija Alice Närep, 444 8352, alice.narep[at]parnu.ee


Lühendid: ÜP – üldplaneering, LS - lähteseisukohad, KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine, VTK - väljatöötamise kavatsus


Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid