Jäta menüü vahele

Koostamisel Pärnu linna üldplaneering 2035+

Algatamine
Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Algatamisele järgneb koostamine.

Koostamine
 jaguneb suures plaanis nelja etappi:
1. etapp - Lähteseisukohad: ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine (jaanuar 2021 – oktoober 2022)
2. etapp - Eskiislahendus: ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine (juuni 2022 – detsember 2023)
3. etapp - Põhilahendus: ÜP ja KSH aruande põhilahend use väljatöötamine ja vastuvõtmine (jaanuar – mai 2024)
4. etapp - Põhilahendus: ÜP ja KSH aruande põhilahenduse avalikustamine ja täiendamine (juuni 2024 – jaanuar 2025)

Pärast vajalike protsesside läbiviimist üldplaneering kehtestatatakse (mai 2025).


Läbitud on 1. etapp - lähteseisukohad
• Aprillis 2022 avalikustati lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus koos ideekorje ettepanekutega
• Aprillis ja mais toimusid piikondlikud arengupäevad osavaldades. 
• Vaata lähemalt: ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

Käimas on 2. etapp - eskiislahendus
• Juunist augustini tegeletakse alusandmete (olemasolevate materjalide) ja ettepanekute analüüsimisega, uuringute kaardistamise ja eskiislahenduse vormistamisega. 
• Vaata lähemalt: ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine
YP2035 skeemÜldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid