Jäta menüü vahele

ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine

Juuni 2022 – detsember 2023

Tegevuskava
• ÜP eelnõu ja KSH aruande eelnõu väljatöötamine sh vajalike uuringute läbiviimine (juuni 2022 – veebruar 2023)
• alusandmete ja ettepanekute analüüsimine, uuringute kaardistamine ja eskiislahenduse vormistamine (juuni – august 2022)
• esialgse eskiislahenduse tutvustamine avalikkusele (oktoober 2022)
• eelnõu avalik väljapanek (märts – aprill 2023)
• laekunud arvamuste osas seisukoha kujundamine ja arvamustele vastamine (mai 2023)
• eelnõu avalikud arutelud (juuni 2023)


 

Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid