Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Üldplaneeringud on piirkondade olulisimad ruumilise arengu dokumendid, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel.


Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 4 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu omavalitsuse haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks. 

Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ koostamise protsess ja materjalid• Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). 
• Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ võeti vastu Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsusega nr 2 ning kehtestati Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21
• Vaata lähemalt: üldplaneeringu menetlus ja dokumendid 


Audru valla üldplaneering (2010) (territoorium hõlmab endist Audru valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
• Üldplaneeringu materjalid

Lavassaare valla üldplaneering (2011) (territoorium hõlmab endist Lavaassaare valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
Üldplaneeringu materjalid


Paikuse valla üldplaneering (2009) (territoorium hõlmab endist Paikuse valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine
• Üldplaneeringu materjalid 
• Üldplaneeringu ülevaatamise määrus
• Üldplaneeringu ülevaatamise kokkuvõte

Silla küla osaüldplaneering (2007) (territoorium hõlmab Silla küla)
• Osaüldplaneeringu kehtestamine
• Seletuskiri ; KSH aruanne ; lisad


Tõstamaa valla üldplaneering (2008) (territoorium hõlmab endist Tõstamaa valda)
• Üldplaneeringu kehtestamine 
• Üldplaneeringu materjalid


Üldplaneeringud
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 314
5307 1185 
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid