Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ehitusseadustik
Ehitisregister (EHR)
• EHR juhendid, vormid paberkandjal taotluste ja teatiste esitamiseks
• Ehitusele ja ehitisele esitatavad nõuded, dokumenteerimine, seadusandlus
• Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded


Avalikustamised, väljastamised 
• Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud
• Väljastatud projekteerimistingimused (al 01.01.2018)


Projekteerimistingimused on vajalikud
• ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga hoone või rajatise püstitamiseks või rajamiseks, ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus
• olulise rajatise laiendamiseks üle 33% 

• Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise kasutamise otstarve, asukoht, arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted jms.
• Detailplaneeringu olemasolu korral võib projekteerimistingimusi anda juhul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või kui detailplaneeringut ei ole planeeritud kujul võimalik enam täielikult ellu viia või on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.
• Kui ehitis paikneb muinsuskaitse- või miljööväärtuslikul hoonestusalal, soovitame konsulteerida linna arhitektidega ning juhised taotleda.

Projekteerimistingimusi ei ole vaja taotleda 
• kui kavandatav ümberehitus/laiendus ei suurenda hoone algset mahtu rohkem kui 33% (nt soojustamine, vintskappide lisamine, avatäidete muutmine, tuulekodade ehitamine või muul viisil hoone välisilme muutmine)

Projekteerimistingimuste taotlemine
• Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu. Kui see ei ole võimalik, siis esitatakse vajalikud dokumendid Pärnu linnavalitsusele.
• Juhendid, vormid paberkandjal taotluste ja teatiste esitamiseks

Riigilõiv
• Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Riigilõiv tuleb kanda Pärnu linnavalitsuse arveldusarvele IBAN EE821010220041186012. Viitenumber: 1003201818. Selgitusse märkida, mille eest riigilõiv on tasutud: "Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine" ning aadress.
• Vaata lisaks: Ehitustegevuse riigilõivud

Projekteerimistingimuste menetlus
• Detailplaneeringu olemasolu korral toimub projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. (vt projeketeerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud)
• Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse dokumendiregistris. Sisestage pealkirjaväljale "projekteerimistingimuste väljastamine". Otsida võib ka osakondade otsuste alt.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid