Jäta menüü vahele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Pihlaka tn 5 koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuju 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Orunurga tn 4 koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuju 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Muraka tn 1 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


6.–15. juulini 2021
Kastna külas Putukavurru kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% saunamaja ehitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


1.–15. juulini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 08.04.2005 korraldusega nr 208 on kehtestatud Pärnu Kutsehariduskeskuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Niidupargi tn 8//12 kinnistul Niidupargi tn 8 hoone detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 3% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


31. maist 13. juunini 2021
Killustiku tn 5 kinnistul kehtib Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega nr 60 Savi tn 16 kinnistu detailplaneering ja Savi tn 20 kinnistul kehtib Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2016 korraldusega nr 323 Savi tn 20 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga suurendatakse hoonestusalasid – Killustiku tn 5 kinnistul 10% ulatuses ja Savi tn 20 kinnistul 1% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


26. maist 9. juunini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 29. märts 2010 korraldusega nr 192 on kehtestatud „Turba tn 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, Savi tn 8, 10 ja 12 kinnistute detailplaneering”. Projekteerimistingimustega soovitakse Plaadi tn 2 kinnistul suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ehk 148m2 ulatuses kinnistule uue 20 kV jaotusseadmete hoone püstitamiseks. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


14.–23. maini 2021
Papsaare külas Audru ringraja kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse 1% ulatuses nihutada hoonestusala teenindushoone püstitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
-
 Asendiplaan


12.– 26. maini 2021
Projekteerimistingimuste eelnõu Munamäe pargi rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan
- Ajalooline püssirohukelder
- Ehitised Munamäe harjal
- Ümbritsevad alleed
Olemasolevad mänguväljakud


5.–14. maini 2021
Tõhela külas Töökoja kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


3.–16. maini 2021
Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 on kehtestatud Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga lubatakse osa transpordimaa krundist Vesiroosi tänav T5 (üks osa detailplaneeringus positsiooni numbriga 26) liita Vesiroosi tn 5 elamukrundiga tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


27. aprillist 6. maini 2021
Värati külas Udulahe kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid