Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saal nr 103)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


31. juuli kuni 9. august 2020
Lemmetsa külas Jõgimetsa ja Sangamõisa kinnistutele koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimustega soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


3.- 12. juulini 2020
Kõpu küla Kõpu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimustega soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


6.–20. juulini 2020
Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 on kehtestatud "Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering“. Projekteerimistingimustega suurendatakse Mündi tn 19 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


15.-28. mai 2020
Audru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 283 kehtestatud Madisemere maaüksuse detailplaneeringut soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada selliselt, et lubada Pärnu linn, Marksa küla, Madisemere detailplaneeringuala elamumaade kruntidele, Madisemere tee 1-15 ja Madisemere põik 2-11 kinnistutele, ühekorruseliste elamute püstitamisel katuse kalle vahemikus 15o-25o.

- Projekteerimistingimuste eelnõu 


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 16.03.2006 otsusega nr 34 on kehtestatud Tammiste hooldekodu ja lähiümbruse detailplaneering. Projekteerimistingimustega lubatakse Tammiste tee 9 ja 9a kinnistutel suurendada hoonete kõrgust 10% ulatuses (senise 8,5 meetri asemel 9,35 meetrit) katusele pääsu osas (trepikoda).

Projekteerimistingimuste eelnõu


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavalitsuse 28.09.2015 korraldusega nr 483 on kehtestatud Ristiku tn 1 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Ristiku tn 1 kinnistu parkimise ja haljastuse lahendust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 otsusega nr 56 on kehtestatud A. H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneering. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 87 on antud Pärnu linnas Tiiru tn 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused. Käesolevaga muudetakse nende projekteerimistingimuste kahe punkti sõnastust: p.2.1 - „lubada Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistutel tehnilisele korrusele osaliselt ka äripindade kavandamine, aga lähtuda tuleb sellest, et lisaks tehnilistele ruumidele ja äripindadele võib tehnilisele korrusele kavandada üldkasutatavaid pindu, kusjuures äripindade osakaal peab olema vähem kui 50% selle korruse suletud netopinnast. Eluruume tehnilisele korrusele kavandada ei ole lubatud.“ P.2.2 - “mitte lubada ette näha hoonete välisseintele tehnoseadmete agregaate, ning juhul kui need paigaldatakse katusele, siis tuleb need paigutada nii, et need ei oleks linnatänavalt nähtavad. Tehnoseadmete agregaatide katusele paigaldamisel tuleb müraeksperdi abiga ehitusprojekti menetluses välja selgitada nende müravarjestuse vajadus ning seda vajadusel ka kasutada.“

Projekteerimistingimuste eelnõu


11.-24. mai 2020
Audru Vallavolikogu 08.06.2006 otsusega nr 103 on kehtestatud Kullimänniku kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Tohvri tee 9 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ja lubatakse muuta samal kinnistul hoone suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses (senise lubatud 8,5 meetri asemel kuni 9,35 meetrit).

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 17.12.1998 otsusega nr 74 on kehtestatud Riia mnt 92 krundi detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ning lubatakse hoonestusaladel HA-1 ja HA-2 kavandada hooned 5-korruselistena (4 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus) detailplaneeringuga lubatud 14 m kõrgusega mahus tingimusel, et tagatakse normatiivne parkimine ja 20% haljastust, sh osaliselt kõrghaljastust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 on kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Nelgi tn 25 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


6.-19. mai 2020
Projekteerimistingimustega soovitakse tootmismaale rajada päikeseelektrijaam

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


6.- 19. mai 2020
Projekteerimistingimustega soovitakse Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Papsaare külas Kullimetsa kinnistu detailplaneeringuga lubatud elamu kõrgust suurendada 10% ehk 0,6 m.

- Projekteerimistingimuste eelnõu 


25. veebruarist – 10. märtsini 2020
„Hirve mänguväljaku“ rajamine Pärnu linnas, Merimetsa tn 98 kinnistule. Pärnu linna 2019.a kaasava eelarve hääletamise tulemusel valiti “Hirve mänguvälajaku” rajamine Raeküla linnaosas, Hirve tänava ja Merimetsa tänava nurgal.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt on koostatud projekteerimistingimused mänguväljaku ehitusprojekti koostamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


12.-25. veebruar 2020
Projekteerimistingimustega soovitakse Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Papsaare külas Kullimetsa kinnistu detailplaneeringuga lubatud elamu kõrgust suurendada 10% ehk 0,6 m.

- Meremetsa tee 30 projekteerimistingimuste eelnõu 
- Meremetsa tee 32 projekteerimistingimuste eelnõu 


3.-17. veebruar 2020
Supeluse ja Pühavaimu tänavate ümberehitus. Projekti eesmärgiks on parandada kesklinna ja rannapiirkonna vahelist ühendust, tänavaruumi kvaliteeti ning jalakäijate ja jalgratturite liikumismugavust.

Projekteerimistingimuste eelnõu


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid