Jäta menüü vahele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


20. septembrist 3. oktoobrini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 22.04.2008 korraldusega nr 296 on kehtestatud Lõuna tn 20, Lõuna tn 22 ja Kuninga tn 25 kinnistute detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Lõuna tn 20 kinnistul määratud 12m kõrgusega hoonestusala piiri kuni 7% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


11.–20. september 2021
Ppasaare külas Kaldatamme tee 2 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud katuse kallet 0 kuni 15 kraadi ja välisviimistlusmaterjalidena kasutada ka krohvi ning erinevaid kivikattega fassaadiplaate.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


10.–19. septembrini 2021
Paikuse Linnavolikogu 18.03.1999 otsusega nr 22 on kehtestatud Keraamika tn 7b elamute detailplaneering. Projekteeimistingimustega soovitakse Keraamika tn 17 kinnistul suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10 %. Muus osas jääb kehtiv detailplaneering muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


23. augustist 5. septembrini 2021
Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 on kehtestatud „Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise detailplaneering“. Projekteerimistingimustega suurendatakse Vesiroosi tn 6 kinnistule detailplaneeringuga määratud ühte hoonestusala (Pärnu jõe poolset) kuni 10% ulatuses ning täpsustatakse nimetatud hoonestusalal detailplaneeringuga lubatud hoone suurimat kõrgust kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


9.–22. august 2021
Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt ehitatakse Metsa tn 13a kinnistul asuv olemasolev vabaajakeskus ümber toidupoeks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


6. –15. augustini 2021
Liu külas Liu kalatsehhi kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% külmhoone ehitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Pihlaka tn 5 koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuju 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Orunurga tn 4 koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuju 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


2.–11. juuli 2021
Paikuse alevis Muraka tn 1 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.
Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


6.–15. juulini 2021
Kastna külas Putukavurru kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% saunamaja ehitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


1.–15. juulini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 08.04.2005 korraldusega nr 208 on kehtestatud Pärnu Kutsehariduskeskuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Niidupargi tn 8//12 kinnistul Niidupargi tn 8 hoone detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 3% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


31. maist 13. juunini 2021
Killustiku tn 5 kinnistul kehtib Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega nr 60 Savi tn 16 kinnistu detailplaneering ja Savi tn 20 kinnistul kehtib Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2016 korraldusega nr 323 Savi tn 20 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga suurendatakse hoonestusalasid – Killustiku tn 5 kinnistul 10% ulatuses ja Savi tn 20 kinnistul 1% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


26. maist 9. juunini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 29. märts 2010 korraldusega nr 192 on kehtestatud „Turba tn 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11, Savi tn 8, 10 ja 12 kinnistute detailplaneering”. Projekteerimistingimustega soovitakse Plaadi tn 2 kinnistul suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ehk 148m2 ulatuses kinnistule uue 20 kV jaotusseadmete hoone püstitamiseks. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid