Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


13.–27. jaanuarini 2022
Projekteerimistingimused Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 26 kinnistule sidevõrgusõlme püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


3.–16. jaanuarini 2022
Pärnu Linnavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 12 on kehtestatud Pärnu linnas Jaama tn 5 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Jaama tn 5 kinnistul maa sihtotstarvete osakaale – ärimaa 75%-lt 55%-ni ja elamumaa 25%-lt 45%-ni.

- Projeketeerimistingimuste eelnõu


29. detsembrist 2021 12. jaanuarini 2022
Projekteerimistingimused Pärnu linn, Väike-Jõe tn 20 ja Väike-Jõe tn 22 kinnistutel ja kinnistutega külgnevale Vasakkalda kallasrada L3 kinnistu osale virgestusala kavandamiseks ning Väike-Jõe tänav T2 kinnistul tänava osaliseks ümberehitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


13.–29. detsember 2021
Pärnu Linnavalitsuse 05.12.2016 korraldusega nr 664 on kehtestatud Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Niidu tn 11 kinnistul maa sihtotstarvete osakaale – ärimaa 80%-lt 55%-ni ja tootmismaa 20%-lt 45%-ni.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


10.–19. detsembrini 2021
Soeva külas Seapesa kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


20. –29. november 2021
Põldeotsa külas Suuresilla suurfarmi kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud tehnorajatiste ehitustingimusi päikesepargi rajamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


22. novembrist 5. detsembrini 2021
Pärnu Linnavolikogu 17.11.2005 otsusega nr 153 on kehtestatud Rüütli tn 55 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Rüütli tn 55 kinnistul määratud hoovimaja kõrgust 10% ulatuses 5 meetrilt 5,5 meetrini.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


27. oktoobrist 10. novembrini 2021
Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 otsusega nr 79 on kehtestatud Rääma pargi kvartali detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Männi tn 12 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ja hoone lubatud maksimaalset kõrgust kuni 10% ulatuses ning täpsustatakse liikluskorralduse ja haljastuse lahendust.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


15.–29. oktoober 2021
Pärnu Linnavalitsuse 28.05.2004 korraldusega nr 564 on kehtestatud „Riia mnt, Papiniidu tn, Metsa tn ja Raja tn vahelise maa-ala detailplaneering.“ Projekteerimistingimustega täpsustatakse Riia mnt 189a kinnistule detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi korruselisuse osas selliselt, et lubada kahe korruselise hoone asemel kolme korruselise hoone kavandamist detailplaneeringuga lubatud suurimat kõrgust muutmata.  Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


8. –17. oktoober 2021
Lemmetsa külas Veikko-Tooma tee 2 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala, mida suurendada kuni 10 % elamu laiendamiseks ja abihoone ehitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


29. septembrist 12. oktoobrini 2021
Soeva külas Vanaõue kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


30. septembrist 14. oktoobrini 2021
Pärnu Linnavolikogu 19.11.2000 otsusega nr 83 on kehtestatud „Pärnu Riia mnt 2b krundi ja lähiümbruse ala detailplaneering“.Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut selliselt, et suurendatakse Lai tn 18 kinnistuledetailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


20. septembrist 3. oktoobrini 2021
Pärnu Linnavalitsuse 22.04.2008 korraldusega nr 296 on kehtestatud Lõuna tn 20, Lõuna tn 22 ja Kuninga tn 25 kinnistute detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Lõuna tn 20 kinnistul määratud 12m kõrgusega hoonestusala piiri kuni 7% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


11.–20. september 2021
Ppasaare külas Kaldatamme tee 2 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud katuse kallet 0 kuni 15 kraadi ja välisviimistlusmaterjalidena kasutada ka krohvi ning erinevaid kivikattega fassaadiplaate.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


10.–19. septembrini 2021
Paikuse Linnavolikogu 18.03.1999 otsusega nr 22 on kehtestatud Keraamika tn 7b elamute detailplaneering. Projekteeimistingimustega soovitakse Keraamika tn 17 kinnistul suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10 %. Muus osas jääb kehtiv detailplaneering muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


23. augustist 5. septembrini 2021
Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 on kehtestatud „Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise detailplaneering“. Projekteerimistingimustega suurendatakse Vesiroosi tn 6 kinnistule detailplaneeringuga määratud ühte hoonestusala (Pärnu jõe poolset) kuni 10% ulatuses ning täpsustatakse nimetatud hoonestusalal detailplaneeringuga lubatud hoone suurimat kõrgust kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid