Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


12.–26. veebruarini 2024
Projekteerimistingimused uue tootmishoone püstitamiseks Pärnu linnas Tõstamaa alevikus Raba 14 kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


5.–15. veebruar 2024
Projekteerimistingimused Pärnu linnas Audru alevikus Tuleviku kinnistule uue tootmisrajatise, päikeseelektrijaama liitumisalajaama püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


1.–15. veebruarini 2024
Projekteerimistingimuste eelnõu äri- ja korterelamu püstitamiseks Pärnu linnas Suur-Sepa tn 2 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


29. jaanuarist 7. veebruarini 2024
Projekteerimistingimused Paikusel Keraamika tänava piirkonna detailplaneeringu täpsustamiseks selliselt, et lubatud oleks keldrikorruste rajamine.

Projekteerimistingimuste eelnõu


15.–28. jaanuarini 2024
Projekteerimistingimuste eelnõu kuni 6 korteriga elamu püstitamiseks Pärnu linn Lille tn 8 kinnistul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


13.–29. detsembrini .2023
Pärnu linnavalitsuse 28.08.2006 korraldusega nr 755 on kehtestatud Savi tn 35 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse krundil positsiooniga nr 1 olevat hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


11.–22. detsembrini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu 20kV jaotusseadme, 20/10kV trafode ja juhtimisruumi hoone püstitamiseks Pärnu linn, Rääma tn 19a.

Pärnu linnas, Rääma tn 19a kinnistul paikneb piirkonda teenindav elektrivõrgusõlm. Kinnistule soovitakse püstitada kuni 110m² ehitisealuse pinnaga kuni kahe korruseline juhtimisruumi hoone, 20kV jaotusseadmed ja 20/10kV trafod. Peale uue juhtimishoone rajamist likvideeritakse kinnistu keskosas paiknevad olemasolevad tehnorajatised ja kinnistu kirdenurgas olev õhuliini mast.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid