Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


24. novembrist 8. detsembrini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks  Pärnu linn, Jaani tn 24a kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


27. novembrist 8. detsembrini 2023
Projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Pärnu linnas Audru alevikus Ääremetsa tee 1c kinnistul

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


20. novembrist 1. detsembrini 2023
Projekteerimistingimustega suurendatakse Audru alevikus Raksijõe kinnistu detailplaneeringus Lagle tee 1 kinnistule määratud ehitusala kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


15.–29.novembrini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu kuni 6 korteriga korterelamu püstitamiseks Pärnu linn, Karja tn 79 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


13.–26. novembrini 2023
Projekteerimistingimused ühepereelamu püstitamiseks Pärnu linnas, Haapsalu mnt 42 kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


3.–16. novembrini 2023
Projekteerimistingimustega suurendatakse Paikuse alevis Keraamika põik 4 kinnistul hoonestusala kuni 10%.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


30. oktoobrist 12. novembrini 2023
Projekteerimistingimused korterelamu/ärihoone püstitamiseks Pärnu linnas, Riia mnt 159a kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


19. oktoobrist 2. novembrini 2023
Pärnu Linnavolikogu 21.12.2000 otsusega nr 101 on kehtestatud Vana-Pärnu kaubasadama maa-ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Kaubasadama tee 2 ja 6 kinnistutel hoonestusala ja kõrgust kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


11.– 25.oktoobrini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linn, Raba tn 7 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


10.–24. oktoobrini 2023
Projekteerimistingimused Pärnu linnas Audru ja Tõstamaa osavaldasid läbiva 35kV õhuliini ja mastide asendamiseks 110kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris.

Projekteerimistingimustega antakse õigus projekteerida Pärnu linnas Audru ja Tõstamaa osavallas Audru 110/35/10 kV alajaamast, läbi Kõpu 35/10 kV alajaama kuni Tõstamaa 35/10 kV alajaamani kulgeva olemasoleva 35kV õhuliini ja õhuliini mastide asendamine uue 110kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris. Kokkuleppel maaomanikuga laiendatakse vajadusel liinikoridori ning liigutakse õhuliini ja mastidega elumajadest eemale.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


5.–17. oktoobrini 2023
Projekteerimistingimustega suurendatakse Kabriste küla Põllu kinnistul hoonestusala kuni 10% ulatuses ning muudetakse hoone kohustuslikku katuseharja suunda.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


22. septembrist 6. oktoobrini 2023
Ranna pst 9 osas on Pärnu Linnavolikogu 20.05.1999 otsusega nr 39 kehtestanud Kuuse tn, Kaarli tn, Side tn ja mere kalda vahelise ala detailplaneeringu. Ranna pst 7 osas on Pärnu Linnavolikogu 17.04. 2014 otsusega nr 29 kehtestanud Ranna pst 7 detailplaneeringu.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse mõlemal kinnistul hoonestusala ja kõrgust kuni 10% ulatuses. Ranna pst 9 kinnistu osas täpsustatakse kavandatava hoone korruselisust lubades hoone alla parkimise jaoks maa-alune korrus. Ranna pst 7 kinnistu osas täpsustatakse, et hoone võimsuseks loetakse maapealse osa brutopinda.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


21. septembrist 5. oktoobrini 2023
Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linnas Paikuse alevis Rukkilille tn 3 kinnistule. Projekteerimistingimustega suurendatakse nimetatud kinnistul abihoone suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu

18. septembrist 2 .oktoobrini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linn, Õuna tn 2 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


7.–20. septembrini 2023
Projekteerimistingimustega lubatakse Saulepa külas Miamaa kinnistul ühekaldeliste ja 10% või suurema kaldega katustega abihooned.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


24. augustist 6. septembrini 2023
Projekteerimistingimustega suurendatakse nimetatud kinnistul hoonestusala ja kõrgust kuni 10% ulatuses ning lubatakse kavandada hoonele juurdeehitus nii, et praegune maapealne 2-korruseline hoonemaht muutub 3-korruseliseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


21. augustist 1. septembrini 2023
Projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Pärnu linnas Kastna külas Metsakodu kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


24. juulist 4. augustini 2023
Projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks Pärnu linnas Papsaare külas Sinika kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


24. juulist 4. augustini 2023
Projekteerimistingimused hoone laiendamiseks üle 33% Paikusel, Paide mnt 14 kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


24. juulist 4. augustini 2023
Projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks Paikusel Sinioja 22 kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


24. juulist 4. augustini 2023
Projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Audrus, Õuna tn 6a kinnistule

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid