Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


17.–31. augustini 2022
Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 on kehtestatud Seenemetsa maaüksuse detailplaneering.   Projekteerimistingimustega suurendatakse Kukeseene tn 14 kinnistul hoonestusala 8% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


27. juulist 10. augustini 2022
Projekteerimistingimustega soovitakse kinnistule püstitada uus elamu. Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt korraldatakse planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaste projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


22. juulist 5. augustini 2022
Projekteerimistingimustega soovitakse kinnistule püstitada uus elamu. Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt korraldatakse planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaste projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


1.–15. juulini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu Pärnu linnas, Vanapargi tn 1 kinnistul asuva kõrvalhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks kauplus, büroo ja külaliskorteritega ärihooneks

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


1.– 15. juulini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu Sauga jõe aluse isevoolse ühisreoveekanalisatsiooni düükritoru ning  düükritoru otsakaevude ümberehitamiseks Pärnu linn Sauga jõgi L2, Mõrra park, Vana-Sauga tn 46a, Ankru tn 1y ja Ankru tänav T2 kinnistutel.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan 
- AS Pärnu Vesi lähteülesanne


22. juunist 5. juulini 2022
Papsaare külas Lõvi tee 38 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistute detailplaneeringu joonist selliselt, et suurendada Papsaare külas Lõvi tee 38 kinnistule määratud hoonestusala 5% ulatuses elamu laiendamiseks vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


6.–19. juunil 2022
Pärnu linnavolikogu 19.01.2017 otsusega nr 4 on kehtestatud Rääma tn 7 detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse kinnistutele hoonestusalasid kuni 10% ulatuses, täpsustatakse liikluskorralduse põhimõtteid parkimislahenduse osas, täpsustatakse ehitusliku tingimuse raames korterite jagunemist majade vahel ja elamute väljaehitamise etapilisust.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem
Parkimise tinglik lahendusskeem


6.–19. juunil 2022
Projekteerimistingimustega soovitakse kinnistule püstitada uus elamu. Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt korraldatakse planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaste projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


06.–20. juunini 2022
Pärnu linnavolikogu 17.02.2005 otsusega nr 26 on kehtestatud „Pärnus Lille, Lina ja Rohu tänavate vahelise maa-ala detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut Rohu tn 96 kinnistu osas selliselt, et lubada nelja korteriga ridaelamu asemel kavandada viie korteriga ridaelamu ning hoone teenindamiseks soojavarustuse magistraaltorustikule lisaks vertikaalsete puuraukudega maakütte kavandamist.

Projekteerimistingimuste eelnõu


19. maist 1. juunini 2022
Audru alevikus Ülase tn 2 koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse püstitada elamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


(Lao, Pootsi, Kõpu, Kavaru, Marksa, Lindi, Kabriste, Saulepa, Malda ja Põldeotsa küla ning Audru alevik)
19. maist 1. juunini 2022

Saare-Liivi meretuulepargi kaablitrassi ja alajaama ehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse Kihnu saarest lõunakaarde jääva Saare-Liivi meretuulepargi kaablitrass ehitada läbi Lao, Pootsi, Kõpu, Kavaru, Marksa, Lindi, Kabriste, Saulepa, Malda ja Põldeotsa küla ning Audru aleviku mööda olemasolevaid õhuliinide trassikoridore.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


17.–30. mai 2022
Papsaare külas Mampli tee 8 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Kirila detailplaneeringu ala planeeringujoonist selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Pärnu linn, Papsaare küla Mampli tee 8 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses abihoone lubamiseks vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


5.– 18. mai 2022
Papsaare külas Kullimänniku tee 11 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Kullijõe, Kullinoka, Kullipea, Kullijala, Kullitiiva, Kullisaba ja Kullitee detailplaneeringu joonist selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Pärnu linn, Papsaare küla Kullimänniku tee 11 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


30. aprill – 13. mai 2022
Papsaare külas Angervaksa tee 23 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Siksaki detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi järgnevalt: lubada detailplaneeringuala kõigi elamumaade kruntidele, Angervaksa tee 1-33, Muuluka tee 1-8 ja Helmika tee 1-6 kinnistutele, Jõeranna arenduse alal, elamu katusekaldeid lisaks detailplaneeringuga lubatule ka 15 kuni 30 kraadi ja kahte täiskorrust, mida lubada ühel tänavapoolel grupiti, vähemalt kahel kõrvuti asetsevatel elamutel ühesuguse katuse kaldega; katuseharja suunda võib otsustada projektiga; välisviimistlusena ka krohvi; hoone kõrgust kuni 8,8 m, läbipaistva piirdeaia kõrgust lubada kuni 1,4 m.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


27. aprillist 11. maini 2022

Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linnas, Kesk 8b kinnistul

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


14. märtsist  28. märtsini 2022
Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 on kehtestatud „Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistute osas selliselt, et suurendatakse kinnistutele detailplaneeringuga määratud hoonestusalasid kuni 10% ulatuses, tõstetakse hoonete suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses, täpsustatakse arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi ning liikluskorralduse põhimõtteid. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


21. veebruarist 7. märtsini 2022
Pärnu Linnavolikogu 19.10.2000 otsusega nr 83 on kehtestatud „Pärnus Riia mnt 2b krundi ja lähiümbruse ala detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut Lai tn 20 kinnistu osas selliselt, et suurendatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses, tõstetakse hoone suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses, täpsustatakse detailplaneeringuga määratud ehituslikke tingimusi hoonele maa-aluse korruse rajamiseks ning liikluskorralduse põhimõtteid. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan
Asendiskeem


10.–19. veebruarini 2022
Valgeranna külas Leetsi tee 6 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud paadikanali asukohta täpsustada.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


29. jaanuarist 7. veebruarini 2022
Papsaare külas Kännu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% elamu lubamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


17.–30. jaanuar 2022
Pärnu Linnavolikogu 17.04.2003 otsusega nr 40 on kehtestatud Karusselli 32, 32a detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Karusselli tn 32a kinnistul hoonestusala 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid