Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


21. novembrist 5. detsembrini 2022
Pärnu Linnavolikogu 15.02.2001 otsusega nr 10 on kehtestatud „Riia mnt 78a kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse A.H. Tammsaare pst T13 kinnistule detailplaneeringuga määratud haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid selliselt, et lubada kinnistule detailplaneeringuga määratud liiklusmaa haljasala asemel parkla rajamist. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


17. –30. novembrini 2022
Suuresilla päikeseelektrijaama maakaabelliini ehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste eelnõu alusel soovitakse rajatav ühendusliin kavandada maakaablina, mis kulgeb Põldeotsa külas Suuresilla Suurfarmi kinnistute juurest mööda Tuulepargi ja Poldri keskmise tee kinnistut kuni Audru-Tõstamaa-Nurmsi teeni. Siit pöörab kavandatav ühendusliin paremale ja kulgeb paralleelselt Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteega läbides teeäärseid kinnistuid kuni Põldeotsa ühendustee ja Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee ristumiskohani, kus ületab Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee ja suundub Muti Ringtee 2a kinnistul olevasse alajaama.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Maakaabelliini kinnistu asendiskeem


18. novembrist 2. detsembrini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu väljapanek üksikelamu püstitamiseks Pärnu linn, Ringi tn 46 kinnistule.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11. –25. novembrini 2022
Pärnu linnavolikogu 19.09.2002 otsusega nr 59 on kehtestatud „A. H. Tammsaare pst 18a, Tulbi tn 14/ A.H.Tammsaare pst 18, Tulbi tn 16, A. H. Tammsaare pst 22c detailplaneering“.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut A. H. Tammsaare pst 18a kinnistu osas selliselt, et suurendatakse kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Samuti parandatakse detailplaneeringu ebatäpsus detailplaneeringu joonistel esitatud hoonestusala kujutise osas, suurendades detailplaneeringu joonisel hoonestusala vastavalt kinnistule lubatud täisehitusele. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


7.–20. novembrini 2022
Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2009 korraldusega nr 304 on kehtestatud Ranna pst 1 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse detailplaneeringuga Ranna pst 1 kinnistul hoonele ettenähtud hoonestusala 3% ulatuses Hedon Spa hooviosale sauna püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


4.–18. novembrini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu abihoone püstitamiseks Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 61a

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


7.–21. novembrini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Karusselli tn 45 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


3.–16. novembrini 2022
Ermistu külas Seemeli kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Tõstamaa Vallavolikogu 06.02.2009 otsusega nr 206 kehtestatud Ermistu külas Puusepa kinnistu detailplaneeringu joonist selliselt, et Seemeli kinnistule määratud hoonestusala suurendada 10 % ulatuses abihoone püstitamiseks vastavalt lisatud asendiskeemidele. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Seemeli kinnistu asendiskeem


3.–17.  novembrini 2022

Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linn, Aisa tn 29 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


2.–15. novembrini 2022

Tõstamaa alevikus Haljandi kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse püstitada elamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


28. oktoobrist 10. novembrini 2022
Papsaare külas Lõvi tee 50 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311 kehtestatud Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistute detailplaneeringu joonist selliselt, et Lõvi tee 50 kinnistule määratud hoonestusala nihutada 10 % ulatuses elamu püstitamiseks vastavalt lisatud asendiskeemidele. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Lõvi tee 50 kinnistu asendiskeem


20. oktoobrist 2. novembrini 2022
Tõstamaa alevikus Lootuse tn 7 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse püstitada elamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


20. oktoobrist  2. novembrini 2022
Papsaare külas Jõeserva tee 8, Jõeserva tee 21 ja Lehtmetsa tee 1 kinnistutele koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Teeserva ja Pajuvälja kinnistute ning Lehtmetsa kinnistu osalise detailplaneeringu joonist selliselt, et Jõeserva tee 8, Jõeserva tee 21 ja Lehtmetsa tee 1 kinnistutele määratud hoonestusala nihutada 10 % ulatuses elamu püstitamiseks vastavalt lisatud asendiskeemidele. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Lisa 1. Jõeserva tee 8 kinnistu asendiskeem
Lisa 2. Jõeserva tee 21 kinnistu asendiskeem
Lisa 3. Lehtmetsa tee 1 kinnistu asendiskeem


20. oktoobrist 2. novembrini 2022
Audru alevikus Aroonia tn 28 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse püstitada elamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


19. oktoobrist 1. novembrini 2022
Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 on kehtestatud Seenemetsa maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Sirmiku tn 3 kinnistul hoonestusala 4% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


17.–30. oktoobrini 2022
Paikuse Vallavolikogu 19.09.2005 otsusega nr 31 on kehtestatud Jõekalda tee 42 krundi ja selle lähema ümbruse maa-ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Jõekalda tee 42a kinnistul hoonestusala 10% ulatuses ja lubatakse muuta katusekallet vahemikus 0o-10o.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


10.–24. oktoobrini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linn, Kitset n 13 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


10.–23. oktoobrini .2022
Pärnu Linnavalitsuse 12.07.2004 korraldusega nr 706 on kehtestatud Auli tn 29, 31, 33, 35a kinnistute detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitusliku tingimuse raames olemasoleva hoonemahu sees korruselisust kahekorruselisest hoonest kolmekorruseliseks hooneks tingimusel, et tekkiva kolmanda korruse pinnad on teise korruse korterite laiendused.

Projekteerimistingimuste eelnõu


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid