Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


7.– 21. juunini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu sademevee lahenduse ja kergliiklustee rajamiseks Pärnu linn Lille tänav T7 ja T8 kinnistutel Kirsi ja Hariduse tänavate vahelises osas

Projekteerimistingimuste eelnõu


1.–12. juunini 2023
Projekteerimistingimused spordihoone laiendamiseks üle 33% Pärnu linnas, Suur-Jõe tn 50a kinnistul

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


1.–14. juunini 2023
Projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks Pärnu linnas Lembitu 2

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


16.–30. maini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku kasutusega mänguväljaku rajamiseks Pärnu linn, Oja tn 122 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu


12.–26. maini 2023
Projekteerimistingimused kuni 2-korteriga elamu projekteerimiseks

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


9.– 23. maini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu korterelamu püstitamiseks Pärnu linn, Ringi tn 44a kinnistul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


21. aprillist 5. maini 2023
Projekteerimistingimustega suurendatakse Pärnu Linnavalitsuse 11. märts 2013 korraldusega nr 118 kehtestatud „Niidu tn, Kase tn, Liblika tn ja Vana – Savi tn vahelise kvartali detailplaneeringuga“ Kase tn 8a kinnistule määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ning täpsustakse detailplaneeringuga määratud liikluskorralduse põhimõtteid, võimaldamaks kinnistule kavandada teine juurdepääs Kase tänavalt.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


17. aprillist 2. maini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu Paide mnt 19 kinnistul asuvale olemasoleva põhikooli hoone neljanda korruse juurdeehituseks

Projekteerimistingimuste eelnõu


13.–28. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu olemasoleva 3-korteriga elamu laiendamiseks üle 33% Pärnu linn, Vanapargi tn 7

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


10.–23. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu puidukuivati hoone püstitamiseks Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 103

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


27. märtsist 9. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu abihoone püstitamiseks Pärnu linn, Aisa tn 32

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


22. märtsist 4. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu olemasoleva laohoone ümberehituseks ja laiendamiseks korterelamuks Pärnu linn, Vana-Sauga tn 2

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


20. märtsist 2. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Paikuse alev, Vahtramäe tee 2

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


9.–23.märtsini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku kasutusega spordi- ja puhkerajatiste sh mänguväljakute rajamiseks Pärnu linn, Kesk tn 22a kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


27. veebruarist 13. märtsini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Karusselli tn 34 kinnistul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


6.–19. veebruarini 2023
Projekteerimistingimuste muutmine Pärnu linnas Seljametsa külas Varepi kinnistul. 
Muudetakse Varepi kinnistule Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 26.09.2022 otsusega nr 552 väljastatud projekteerimistingimustega kinnistule lubatud suurimat ehitisealust pinda - eelneva 1440 m2 asemel lubatakse 1540 m2.

Projekteerimistingimused elamu-maneežihoone püstitamiseks Pärnu linnas Seljametsa külas Varepi kinnistule (planeerimisosakonna 26.09.2022 otsus nr 552)
- Projekteerimistingimuste muutmise eelnõu
- Asendiskeem


6.–20. veebruarini 2023
Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn Lai,a Aia, Vanapargi tänavate vahelises kvartalis ja Suur-Jõe tänava alguses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Lähteseisukohad


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid