Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


27. märtsist 9. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu abihoone püstitamiseks Pärnu linn, Aisa tn 32

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


22. märtsist 4. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu olemasoleva laohoone ümberehituseks ja laiendamiseks korterelamuks Pärnu linn, Vana-Sauga tn 2

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


20. märtsist 2. aprillini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Paikuse alev, Vahtramäe tee 2

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


9.–23.märtsini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku kasutusega spordi- ja puhkerajatiste sh mänguväljakute rajamiseks Pärnu linn, Kesk tn 22a kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


27. veebruarist 13. märtsini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Karusselli tn 34 kinnistul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


6.–19. veebruarini 2023
Projekteerimistingimuste muutmine Pärnu linnas Seljametsa külas Varepi kinnistul. 
Muudetakse Varepi kinnistule Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 26.09.2022 otsusega nr 552 väljastatud projekteerimistingimustega kinnistule lubatud suurimat ehitisealust pinda - eelneva 1440 m2 asemel lubatakse 1540 m2.

Projekteerimistingimused elamu-maneežihoone püstitamiseks Pärnu linnas Seljametsa külas Varepi kinnistule (planeerimisosakonna 26.09.2022 otsus nr 552)
- Projekteerimistingimuste muutmise eelnõu
- Asendiskeem


6.–20. veebruarini 2023
Projekteerimistingimused tänavate ning nende ristmike rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks Pärnu linn Lai,a Aia, Vanapargi tänavate vahelises kvartalis ja Suur-Jõe tänava alguses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Lähteseisukohad


30. jaanuarist 13. veebruarini 2023
Projekteerimistingimuste eelnõu väikese korterelamu püstitamiseks Pärnu linn,  J. V. Jannseni tn 17 kinnistule.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


30. jaanuarist 12. veebruarini 2023
Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 on kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse nimetatud kinnistutel hoonestusala kuni 10% ulatuses ning vähendatakse hoonetele lubatud katusekallet 5 kraadi võrra – senise detailplaneeringus lubatud vahemiku 35-45 kraadi asemel lubatud 30-45 kraadi.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


16.–30. jaanuarini 2023
Projekteerimistingimuste nr 3-5.4/734 muutmine Pärnu linnas, Peetri tn 1 kinnistul. Muudetakse kinnistule 11.12.2020 väljastatud projekteerimistingimustega nr 3-5.4/734 ühepereelamu püstitamiseks määratud hoonestusala tulenevalt sellest, et kinnistu keskosa läbib elektripaigaldise kaitsevöönd.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


12. – 25. detsember 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu elamu püstitamiseks Pärnu linn, Haraka tn 39

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


21. novembrist 5. detsembrini 2022
Pärnu Linnavolikogu 15.02.2001 otsusega nr 10 on kehtestatud „Riia mnt 78a kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse A.H. Tammsaare pst T13 kinnistule detailplaneeringuga määratud haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid selliselt, et lubada kinnistule detailplaneeringuga määratud liiklusmaa haljasala asemel parkla rajamist. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


17. –30. novembrini 2022
Suuresilla päikeseelektrijaama maakaabelliini ehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste eelnõu alusel soovitakse rajatav ühendusliin kavandada maakaablina, mis kulgeb Põldeotsa külas Suuresilla Suurfarmi kinnistute juurest mööda Tuulepargi ja Poldri keskmise tee kinnistut kuni Audru-Tõstamaa-Nurmsi teeni. Siit pöörab kavandatav ühendusliin paremale ja kulgeb paralleelselt Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteega läbides teeäärseid kinnistuid kuni Põldeotsa ühendustee ja Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee ristumiskohani, kus ületab Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee ja suundub Muti Ringtee 2a kinnistul olevasse alajaama.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Maakaabelliini kinnistu asendiskeem


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid