Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304) 
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


17.–30. mai 2022
Papsaare külas Mampli tee 8 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Kirila detailplaneeringu ala planeeringujoonist selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Pärnu linn, Papsaare küla Mampli tee 8 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses abihoone lubamiseks vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


5.– 18. mai 2022
Papsaare külas Kullimänniku tee 11 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Kullijõe, Kullinoka, Kullipea, Kullijala, Kullitiiva, Kullisaba ja Kullitee detailplaneeringu joonist selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Pärnu linn, Papsaare küla Kullimänniku tee 11 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


30. aprill – 13. mai 2022
Papsaare külas Angervaksa tee 23 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse täpsustada Siksaki detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi järgnevalt: lubada detailplaneeringuala kõigi elamumaade kruntidele, Angervaksa tee 1-33, Muuluka tee 1-8 ja Helmika tee 1-6 kinnistutele, Jõeranna arenduse alal, elamu katusekaldeid lisaks detailplaneeringuga lubatule ka 15 kuni 30 kraadi ja kahte täiskorrust, mida lubada ühel tänavapoolel grupiti, vähemalt kahel kõrvuti asetsevatel elamutel ühesuguse katuse kaldega; katuseharja suunda võib otsustada projektiga; välisviimistlusena ka krohvi; hoone kõrgust kuni 8,8 m, läbipaistva piirdeaia kõrgust lubada kuni 1,4 m.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


27. aprillist 11. maini 2022

Projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu püstitamiseks Pärnu linnas, Kesk 8b kinnistul

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


14.–22. aprill 2022
Projekteerimistingimuste eelnõuga muudetakse Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 otsuses nr 87 olevaid tehnilise korruse ja tehnoseadmete punkte.

Projekteerimistingimuste eelnõu


18. aprillist 2. maini 2022
Projekteerimistingimuste eelnõu Pärnu linnas, Kaevu tn 32 kinnistul olemasoleva üksikelamu asemel uue üksikelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


4.–18. aprillini 2022
Projekteerimistingimused Pärnu linnas Ehitajate tee T17 transpordimaa kinnistul avaliku kasutusega kergliiklustee rajamiseks ja ümberehitamiseks ning
Ehitajate tee T20 transpordimaa kinnistul avaliku kasutusega tee ja parkla ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu


28. märtsist 10. aprillini 2022
Projekteerimistingimustega soovitakse kinnistule püstitada uus elamu ja kõrvalhoone. Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt korraldatakse planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaste projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


30. märtsist 12. aprillini 2022
Audru alevikus Põllu tn 4 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse püstitada elamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


14. märtsist  28. märtsini 2022
Pärnu Linnavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 on kehtestatud „Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut Suur-Jõe tn 42a ja 42b kinnistute osas selliselt, et suurendatakse kinnistutele detailplaneeringuga määratud hoonestusalasid kuni 10% ulatuses, tõstetakse hoonete suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses, täpsustatakse arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi ning liikluskorralduse põhimõtteid. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


21. veebruarist 7. märtsini 2022
Pärnu Linnavolikogu 19.10.2000 otsusega nr 83 on kehtestatud „Pärnus Riia mnt 2b krundi ja lähiümbruse ala detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringut Lai tn 20 kinnistu osas selliselt, et suurendatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses, tõstetakse hoone suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses, täpsustatakse detailplaneeringuga määratud ehituslikke tingimusi hoonele maa-aluse korruse rajamiseks ning liikluskorralduse põhimõtteid. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan
Asendiskeem


10.–19. veebruarini 2022
Valgeranna külas Leetsi tee 6 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud paadikanali asukohta täpsustada.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


29. jaanuarist 7. veebruarini 2022
Papsaare külas Kännu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% elamu lubamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


24. jaanuarist  7. veebruarini 2022
Pärnu Linnavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 84 on kehtestatud „Mai tn 59a krundi ja Mai tn 63 kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud Mai tn 67 ja Mai tn 69 kinnistute vahelist krundijaotust ehitusliku kompleksi püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


17.–30. jaanuar 2022
Pärnu Linnavolikogu 17.04.2003 otsusega nr 40 on kehtestatud Karusselli 32, 32a detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Karusselli tn 32a kinnistul hoonestusala 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


13.–27. jaanuarini 2022
Projekteerimistingimused Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 26 kinnistule sidevõrgusõlme püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


3.–16. jaanuarini 2022
Pärnu Linnavolikogu 21.02.2008 otsusega nr 12 on kehtestatud Pärnu linnas Jaama tn 5 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Jaama tn 5 kinnistul maa sihtotstarvete osakaale – ärimaa 75%-lt 55%-ni ja elamumaa 25%-lt 45%-ni.

- Projeketeerimistingimuste eelnõu


29. detsembrist 2021 12. jaanuarini 2022
Projekteerimistingimused Pärnu linn, Väike-Jõe tn 20 ja Väike-Jõe tn 22 kinnistutel ja kinnistutega külgnevale Vasakkalda kallasrada L3 kinnistu osale virgestusala kavandamiseks ning Väike-Jõe tänav T2 kinnistul tänava osaliseks ümberehitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan


13.–29. detsember 2021
Pärnu Linnavalitsuse 05.12.2016 korraldusega nr 664 on kehtestatud Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneering. Projekteerimistingimustega muudetakse Niidu tn 11 kinnistul maa sihtotstarvete osakaale – ärimaa 80%-lt 55%-ni ja tootmismaa 20%-lt 45%-ni.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid