Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 17.12.1998 otsusega nr 74 on kehtestatud Riia mnt 92 krundi detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ning lubatakse hoonestusaladel HA-1 ja HA-2 kavandada hooned 5-korruselistena (4 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus) detailplaneeringuga lubatud 14 m kõrgusega mahus tingimusel, et tagatakse normatiivne parkimine ja 20% haljastust, sh osaliselt kõrghaljastust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid