Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


11.-24. mai 2020
Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 otsusega nr 56 on kehtestatud A. H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneering. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 87 on antud Pärnu linnas Tiiru tn 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused. Käesolevaga muudetakse nende projekteerimistingimuste kahe punkti sõnastust: p.2.1 - „lubada Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistutel tehnilisele korrusele osaliselt ka äripindade kavandamine, aga lähtuda tuleb sellest, et lisaks tehnilistele ruumidele ja äripindadele võib tehnilisele korrusele kavandada üldkasutatavaid pindu, kusjuures äripindade osakaal peab olema vähem kui 50% selle korruse suletud netopinnast. Eluruume tehnilisele korrusele kavandada ei ole lubatud.“ P.2.2 - “mitte lubada ette näha hoonete välisseintele tehnoseadmete agregaate, ning juhul kui need paigaldatakse katusele, siis tuleb need paigutada nii, et need ei oleks linnatänavalt nähtavad. Tehnoseadmete agregaatide katusele paigaldamisel tuleb müraeksperdi abiga ehitusprojekti menetluses välja selgitada nende müravarjestuse vajadus ning seda vajadusel ka kasutada.“

Projekteerimistingimuste eelnõu


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid