Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega tööpäeviti 8–16 ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
• Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse ruumis 104) 
• Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
• Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
• Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


1.–15. oktoober 2020
Pärnu Linnavolikogu 21.04.2005 otsusega nr 47 on kehtestatud „Tallinna mnt 14a kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega soovitakse Tallinna mnt 14a kinnistul täpsustada detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarbeid selliselt, et suurendada väikeelamumaa sihtotstarvet 55%-lt 75%-ni, vähendada ärimaa sihtotstarvet 30%-lt 20%-ni ja vähendada tootmismaa sihtotstarvet 15%-lt 5%-ni. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projeketeerimistingimuste eelnõu


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid