Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Abielu lahutamine (Siseministeeirum)
• Abielu saab abikaasade vastastikusel kokkuleppel lahutada maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Pärnu linnavalitsuses ), kui mõlema abikaasa elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis ja abielu lahutamisele kohaldatakse Eesti õigust.


Abielu lahutamine Pärnu linnavalitsuses

• Abielu lahutamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus
Abielu lahutamise ühine avaldus (.pdf)
Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (.pdf)

Abielu lahutamise avalduse esitamiseks on vajalik mõlema abikaasa kohaletulek
Broneeri aeg
• Kui üks abikaasadest ei saa ühise avalduse esitamiseks mõjuvatel põhjustel isiklikult perekonnaseisuasutusse kohale tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse

Vajalikud dokumendid:
- ühine kirjalik avaldus 
- abielu sõlmimist tõendav dokument (juhul kui rahvastikuregistris kanne puudub)
- isikut tõendavad dokumendid


Riigilõiv
• Abielu lahutamine - 50 eurot
• Korduva abielulahutuse tõendi väljastamine -  10 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Veebilehel kasutatakse küpsiseid