Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Lähedase surma puhul saab esmast abi ja nõu matusebüroodest
• Leinajal endal tuleb valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral hoolt matusebüroo
Matuseabi (matusest.ee - nõuanded, matusebürood, teenusepakkujad)

Surma regsitreerimine
• Surma registreerib ja esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (perearstid, haiglad, kiirabi jne).
• Kui inimene sureb kodus, peavad lähedased selle kinnitamiseks kutsuma tööajal kohale perearsti, töövälisel ajal kiirabi (112)
• Pärnu linnavalitsuses registreeritakse surm ainult erandjuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).
• Surma registreerimist puudutavates küsimustes saab nõu Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisuametnikelt 
• Vaata lisaks: Surma registreerimine ja matused (eesti.ee) 

Matuse registreerimine
• Lähedase surma korral tuleb matjal matus registreerida kalmistuvahi juures vähemalt kolm tööpäeva enne matust. 
• Matmise registreerimiseks on vajalik surmatõend, arstlik surmateatis või välisriigis antud surma tõendav dokument.
• Vaata lähemalt: kalmistud, hauaplatsid 


• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetusetaotlus e-vorm ; .doc

• Matusetoetust makstakse selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Pärnu linnas.
• Matusetoetuse saamise õigus on matuse korraldajal, vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.
• Erandkorras võib matusetoetuse määrata matuse korraldajale, kellel ei olnud võimalik saada matusetoetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest seal kehtiva üldkorra alusel ja kes on korraldanud või korraldamas sellise isiku matmist või tuhastamist, kellel surma hetkel puudus rahvastikuregistris elukoha aadress või kelle elukoha aadress rahvastikuregistris oli väljaspool Pärnu linna.
• Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.
• Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud.

• Matusetoetuse suurus on 250 eurot 
• Matusetoetus kantakse toetuse taotleja näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos lisadokumentidega:
• kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus
• matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid.

Taotluse saab mugavalt esitada e-teeninduses (vajalik sisselogimine).

Võimalik on avaldus esitada ka blanketil. Arvutis täitmiseks laadige fail alla, salvestage, täitke ja digiallkirjastage ning saatke e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.

Võite vormi ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Samuti võib taotluse tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid