Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest.

• Pärnu linnas on kaks linna hallatavat eakatele sotsiaalteenuseid pakkuvat hoolekandeasutust - Pärnu sotsiaalkeskus ja Tammiste hooldekodu
• Koduõendusteenust ja statsionaarset hoolduraviteenust pakub Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskus

• Pärnumaa hooldekodud ja õendusabiteenuse pakkujad (01.03.23 seisuga)
Teenused, toimingud, toetused

NB! Ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär Pärnu elanikele
• Alates 1. juulist 2023 väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäär rahvastukuregistri andmetel Pärnus elavale inimesele on 585 eurot. 
Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine (Pärnu linnavalitsuse 29.05.2023 määrus nr 8)
• Pärnu linn hakkab hooldekodu hinnast tasuma kuni 585 eurot kuus (Pressiteade, 29.05.2023)


Pärnu sotsiaalkeskus

Pärnu sotsiaalkeskus aitab vähenenud toi­me­tu­lekuvõimega eakal või aju­tiselt kõrvalabi vajaval täiskasvanud inimesel võimalikult pa­remini iseseisvalt toime tulla. Pakutakse erinevaid toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid, nt sotsiaalnõustamine, koduteenus, huvitegevus päevakeskuses jne.

Koduteenus
Pärnu Sotsiaalkeskus


Tammiste hooldekodu

Tammiste hooldekodu osutab eakatele ja erivajadustega inimestele ööpäevaringset hooldusteenust. 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tammiste hooldekodu

 

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
5300 0400
iris.ruut[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus
Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
parnusotsiaalkeskus.ee

Tammiste Hooldekodu
Tammiste tee 1
80047 Pärnu linn, Pärnu linn
447 5986
hooldekodu[at]tammiste.ee
http://tammiste.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid