Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

01.09.2021

STEP-programm aitab õigusrikkumise taustaga kuni 26-aastaseid noori tööle või õppima asumisel.

Programmi on oodatud noored, kes on marginaliseerumise ohus enda ebaseadusliku tegevuse tõttu ning kes tahavad tööle või õppima minna, kuid ei saa seda ise teha.

STEP- programm toob kokku noored, vastutustundlikud tööandjad, õppeasutused, avaliku võimu esindajad ja kolmanda sektori organisatsioonid. Programm pakub omalt poolt platvormi, kus töötatakse välja igale osapoolele sobiv terviklahendus, mis aitab õigusrikkumise taustaga noorel leida sobiv töö- või õppekoht ja oma eluga õiguskuulekalt edasi minna.

Programmiga liitumiseks tuleb noorel täita ankeet, pärast selle laekumist võetakse temaga ühendust. Esimesed nõustamised toimuvad videosilla vahendusel, sõltuvalt noorest lepitakse kokku ka kohapeal nõustamisi.

Programmiga liitunud noor saab võimaluse osaleda nõustamisteenuses, mille lõppeesmärgiks on noore tööle või õppima suundumine. Vastavalt iga noore unikaalsele profiilile ning tööandjate ja õppeasutuste võimalustele luuakse võrgustik, mis võimaldab noorel leida endale sobiv töö ja tööandjal endale sobiv töötaja või suunab noore edasi õppima. 

Noorte tööturule kaasamise programmi ehk STEP-programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest. SA OK Arenduskeskus on STEP-programmi läbiviimisel Siseministteriumi partneriks.

Vaata lähemalt:
» Programmi tutvustus
» https://step.ee


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid