Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus


Teenused, toimingud

Asendus- ja järelhooldusteenus
Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus
Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Varjupaigateenus
Viipekeele tõlketeenus
Võlanõustamisteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)
Vältimatu sotsiaalabi (supiköök, riide- ja toiduabi)

Abivahendi vajajale
Häirenuputeenus
Koduandur ja kodunupp
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Tavanditeenused 
(surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Tasuta õigusabi
Toiduabi, toiduabikaart


Sissetulekust sõltuvad toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Toimetulekutoetus
Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Asendushooldusel viibiva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus
Hoolduspere toetus
Juhtkoera ülalpidamise toetus
Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus
Lasteaia sõidutoetus
Lapse sünnitoetus
Leinatoetuslaagris osalemise toetus
Matusetoetus
Puudega lapse hooldaja toetus
Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikute toetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Riiklikud toetused

Riiklikud toetused ja hüvitised (eesti.ee)
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet)

Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Sotsiaalprojektide toetus ja MTÜ-de tegevustoetus
Terviseprojektide toetus
Toetus noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmiseks

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid