Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Hooldajatoetuse taotlus

• Toetuse suurus on 150 eurot kuus
• Toetust makstakse perekonna toimetuleku toetamiseks, kui puudega alaealise lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.
• Mitme puudega lapse samaaegse hooldamise korral määratakse hooldajatoetus ühekordses ulatuses suurima hooldusvajadusega lapse eest.

• Toetus määratakse tähtajaliselt hooldatava puudega lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
• Toetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud toetuse määramise alused.

Toetust ei maksta taotlejale:
1) kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist
2) kes saab vanemahüvitist puudega lapse kasvatamise eest
3) kelle lapse hooldamine on tagatud muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega


Toetuse taotlemine
Toetusetaotluse esitab puudega lapse hooldaja. Taotlusele lisada järgmised dokumendid:
1) Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kui see on koostatud;
3) eestkostjaks määramise kohtumäärus või hooldusperega sõlmitud leping, kui toetuse taotleja ei ole lapse vanem.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid