Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
Pärnu linna sotsiaalteenuste osutamise kord

• Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm
• Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ;e-vorm 

Hoolduse seadmine

• Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi ja juhendamist igapäevatoimingutes, mida isik ilma kõrvalise abita teha ei suuda.
• Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kes sobib hooldatavale ja on oma tervisliku seisundi ning elukorralduse tõttu võimeline hooldaja ülesandeid täitma.

Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
3) teavitama sotsiaalosakonda hooldusega seoses tekkinud probleemidest või hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus
• Toetust makstakse linnavalitsuse poolt määratud hooldajale hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks 
• Hooldaja saab hooldajatoetust esmakordselt taotleda koos hooldajaks määramise taotlusega
• Toetuse jätkuvaks maksmiseks tuleb esitada täiendav taotlus
• Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil

Toetuse suurus:
1) hooldatava igapäevase abistamise, juhendamise või järelevalve tagamise korral 50 eurot kuus
2) hooldatava ööpäevaringse abistamise, juhendamise või järelevalve tagamise korral 75 eurot kuus

Taotlusi saab esitada:
e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Reelika Ruubel
5300 0455
reelika.ruubel[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid