Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse taotlus 

Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude või muu funktsioonihäire tõttu füüsilist kõrvalabi vajavale täisealisele isikule toetamaks isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, sh kõrvalabi liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

• Isikliku abistaja teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
• Isikliku abistaja teenuse saaja leiab omale ise teenust vahetult osutava isiku, vajadusel abistab teenuse saajat selles sotsiaalosakond.

• Teenust osutab ja korraldab Pärnu Sotsiaalkeskus
• Isikliku abistaja teenus on teenuse saajale tasuline > Hinnakiri
• Lisainfo sotsiaalkeskuse lehel > Isikliku abistaja teenus

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse juhataja poole:  
Heli Kallasmaa 
512 3701 
www.parnusotsiaalkeskus.ee

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Reelika Ruubel
5300 0455
reelika.ruubel[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus
Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
parnusotsiaalkeskus.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid