Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tasub ravikindlustuseta isik oma uuringute ja ravikulud ise. Vältimatu abi ravikulud kaetakse riigieelarvest.

Pärnu linn katab haigekassas kindlustamata, sotsiaalselt abivajavate elanike haigusuuringute ja ravi kulud linna eelarvest. Linna eelarvest tasutakse ägedate ja muude haigestumiste uuringuteks ning raviks vajaminevad kulud. garantiikirja alusel. Garantiikirja väljastab linnavalitsuse sotsiaaloskond.

Vältimatu abi korral võib ravikindlustuseta patsient otse pöörduda raviasutuse poole abi saamiseks ja need tema vältimatu abi osutamise kulud tasutakse raviasutusele Sotsiaalministeeriumi poolt. Selleks linna garantiikirja ei ole tarvis.

Koos piirkonna sotsiaaltöötajaga selgitatakse välja isiku sotsiaalne olukord, vajadus linna poolt ravikulude tasumiseks ning sotsiaalosakond väljastab garantiikirja. Garantiikiri kehtib ühe haigusjuhu korral.

Hambaravi eest linnaeelarvest ei tasuta. Haiglaravi eest tasumise garanteerimine (väljaarvatud vältimatu abi) kooskõlastatakse raviarstiga eraldi, sõltuvalt haigusest ja eeldatava ravi pikkusest.

Inimene peab olema Pärnu linna elanik. Kui inimene tegelikult ei ela oma registrijärgses elukohas, vaid elab alaliselt Pärnus, siis peab ta esmalt registreerima oma elukoha Pärnus ja alles seejärel on võimalik selle inimese eest linnaeelarvest ravikulusid tasuda. Vaata: Elukoha registreerimine.

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid