Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Turvakoduteenusega tagatakse turvalises keskkonnas ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:
1) abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale last kasvatavale isikule;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenust osutatakse perioodi jooksul, mis on vajalik isiku turvalisuse tagamiseks ja tema edasise elu korraldamiseks järgmiste toimingute kaudu:
1) ööbimis- ja pesemisvõimaluse ning toitlustamise tagamine;
2) vajadusel kriisiabi ja esmase terviseabi osutamine ning teistest abisaamise võimalustest teavitamine;
3) east ja vajadustest lähtuv hooldamine ja arendamine.

• Turvakoduteenuse saaja õigused ja kohustused ning muud teenusega seonduvad nõuded sätestatakse teenuse osutaja poolt kehtestatud sisekorraeeskirjas.
•Turvakoduteenus on teenuse saajale tasuta.


Turvakoduteenust osutab Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu linn, Pärnu linn (2. peremaja)
5552 2136  (24h)
turvakodu[at]tugikeskus.parnu.ee

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid