Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalteenuste osutamise kord

• Varjupaigateenust osutatakse täisealisele isikule, kes viibib Pärnu linnas ning kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
• Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale ööbimisvõimalus koos isiklike asjade hoiustamisega, abi asjaajamisel ning vajadusel esmane terviseabi ja muu vältimatu abi.

• Päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse jäävale teenuse saajale võimaldatakse viibimist ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.
• Esmase terviseabi vajadusega teenuse saajal võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada eraldiseisvat ruumi.
• Ilmselgete joobetunnustega, määrdunud ja enda pesemisega mittenõustuv teenuse saaja paigutatakse teistest teenuse saajatest eraldi ning talle tagatakse täiendav järelevalve.
• Väljaspool sotsiaalosakonna tööaega pöördub teenust vajav isik otse teenuse osutaja poole, kes hindab isiku olukorda ning vajadusel osutab talle teenust.
• Varjupaigateenuse saaja õigused ja kohustused ning muud teenusega seonduvad nõuded sätestatakse teenuse osutaja poolt kehtestatud sisekorraeeskirjas.
• Varjupaigateenus on teenuse saajale tasuta.

Teenust osutab MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
Varjupaik asub aadressil Suur-Posti 18b, avatud 24h
Kontakttelefon: 444 2774
sotsiaalnekaasatus.eu
parnuvarjupaik.eu

Võimalik majutada kuni 62 inimest päevas. Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust.

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid