Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

EL Regionaalarengu FondEluruumi kohandamise projekti eesmärgiks on Pärnu linna puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul. 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Lisainfo: projektijuht  - sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist, 444 8129


III taotlusvoor 2020 

• Projekti III vooru elluviimise aeg: 02.11.2020–31.08.2023
• Toetussumma: 63 064,05
• Omafinantseering: 11 128,95
• Projekti kogumaksumus: 74 193
• Taotlusi sai esitada 25. juunist kuni 9. juulini 2020
• III vooru tulemusel kohandatakse Pärnu linnas 15 puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks

II taotlusvoor 2019

• Projekti II vooru elluviimise aeg: 01.11.2019–31.10.2021
• Toetussumma: 182 841,80
• Omafinantseering: 32 266,20
• Projekti kogumaksumus: 215 108,00
• Taotlusi sai esitada 7. juunist 7. juulini 2019
• II vooru tulemusel kohandati Pärnu linnas 38 puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks
• Vaata lisaks

I taotlusvoor 2018 

• Projekti I vooru elluviimise aeg: 01.08.2018 - 31.12.2020
• Toetussumma: 160 574,72
• Omafinantseering: 29 345,28
• Projekti kogumaksumus: 189 920,00
• Taotlusi sai esitada 20. aprillist 18. maini 2018
• I vooru tulemusel kohandati Pärnu linnas 32 puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks
• Vaata lisaks... 


Tingimused ja toetatavad tegevused

Õigus toetusele
• Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
• liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine)
• hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud)
• köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine)

Kohandada saab eluruumi, mis:
• asub Pärnu linna haldusterritooriumil
• on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht
• on aastaringseks elamiseks sobiv
• on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel

Taotlemine 
Taotlusvorm
• Volikiri
• Omaniku nõusolek
• Juriidilise omaniku nõusolek
• Korteriühistu nõusolek

Taotluse kohustuslikud andmed:
1. taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (või taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus);
2. kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
3. eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
4. kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
5. otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:
1. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
2. eluruumi kasutusõigust tõendav dokument koos omaniku või korteriühistu kirjaliku nõusolekuga kohandamise tegemise kohta;
3. eluruumi kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
4. olemasolul eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks).

• Lisadokumentide olemasolul palume need lisada taotlusele koheselt
• Lisadokumentide puudumisel on võimalik neid täiendavalt juurde esitada

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
• linnavalitsus[at]parnu.ee või 
• Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumente saab esitada ka sotsiaalosakonnas kohapeal, sh piirkondlikes hoolekandekontorites ja osavallakeskustes
Vastuvõtt E, T 8.30–12; N 8.30–12 ja 14–17


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Reelika Ruubel
5300 0455
reelika.ruubel[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid