en Pärnu linn - Jõõpre Vanurite Kodu

88303 Jõõpre küla, Pärnu linn
446 5531
Jõõpre Vanurite Kodu on Tammiste Hooldekodu piirkondlik üksus

» Tammiste hooldekodu põhimäärus
» Pärnu linna sotsiaalteenuste osutamise kord

Jõõpre Vanurite Kodu asub Audru osavallas,  Jõõpre külas., Pärnu linnast 18 km kaugusel. Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu töötab alates 12. detsembrist 1995. Kodukohale lähedalasuv hooldekodu annab Audru osavalla eakatele võimaluse, juhul kui nad vajavad oma igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalist abi, jääda elama kodukanti.

Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt suunatud Audru osavalla eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame meie elanike auväärse kohtlemise.

Kuni 30. märtsini 2019 kehtiva hinnakirja alusel maksab hoolduskoht osavalla elanikele 540 eurot, väljaspoolt Audru valda tulnud inimestele 648 eurot.
Alates 1. aprillist 2019 maksab hooldusteenus Pärnu linna elanikule ühekohalises toas 730 eurot kuus, 1.2 kahe-ja enamakohalistes tubades 650 eurot kuus.

Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, osutatakse Pärnu linna poolt korraldatavat teenust vaba ja sobiva koha olemasolul.

Anname oma parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenuste kättesaadavusega.
Jõõpre Vanurite Kodu elanike perekond ja sõbrad on alati oodatud.
 
Joopre vanurite kodu

Veebilehel kasutatakse küpsiseid