Jäta menüü vahele

Nõustamist ja abi laste hoolekande valdkonnas korraldab lastekaitseteenistus.

Sõltuvalt abivajaduse iseloomust tegelevad lastekaitsespetsialistid järgmiste ülesannetega:
1. Sotsiaalnõustamine: info jagamine sotsiaalosakonna kaudu osutatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta; kodanike edasisuunamine valdkonna siseselt küsimusega tegeleva lastekaitseametniku poole, abivajavate laste kohta saabunud teadete registreerimine ja edastamine küsimusega tegeleva(te)le lastekaitsespetsialistile, lastele ja peredele suunatud ühekordsete toetuste avalduste vastuvõtt ja menetlemine.
2. Juhtumitöö: kohene reageerimine hädaohus olevatest lastest saabunud teadetele, vajadusel lapse paigutamine turvalistesse tingimustesse, abivajavatest lastest saabunud teadetele reageerimine ja sekkumismeetmete planeerimine, lapse huvi väljaselgitamine, lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine, kodukülastuste läbiviimine lapse heaolu jälgimiseks, juhtumiplaani koostamine.
3. Kohtutöö: eestkostja ülesannete täitjana avalduste esitamine kohtule orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks ning arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas.
4. Asendushoolduse korraldamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele: alaealisele huvidele enim vastava asendushoolduse vormi kohaldamine (kõik tegevused lapsendaja- või eestkostepere leidmiseks, perekonnas hooldamise- või asenduskoduteenusele suunamiseks; kui alaealise eestkostjaks on määratud Pärnu linn, siis linna esindajana eestkostja ülesannete täitmine ja lapse heaolu jälgimine).
5. Töö puudega laste ja nende peredega: hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku-, kooliabistaja-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele; taotluste menetlemine täiendava lapsehoiuteenuse või invatransporditeenuse saamiseks.

Asendushooldusteenus abivajavale lapsele
- Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (juhend)
- Kasulikud kontaktid

Tasuta õigusabi lastega peredele
Lastekaitse Liit
Nõustamised toimuvad telefoni teel kolmapäeviti kell 15–18
Vajalik eelregistreerimine tööpäeviti 631 1128 või liit[at]lastekaitseliit.ee
https://www.lastekaitseliit.ee


Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu
444 0094; 444 0095
info[at]parnutugikeskus.eu
www.parnutugikeskus.eu


Laste turvakodu
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Turvakoduteenus tagab ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi kuni 18-aastasele abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale täisealisele pereliikmele. Teenuse saajad on eelkõige Pärnu linna elanikud. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse vältimatut abi.

Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu (6. peremaja)
443 1133 (24h)
Kontaktisik: Ülle Männiste, 5552 2001

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B (II korrus)
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

lasteombudsma

lasteabi2


Veebilehel kasutatakse küpsiseid