Jäta menüü vahele

07.10.2021

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Papaveri meeskonnaga kutsub 0-15-aastaste laste hooldajaid sotsiaalse rehabilitatsioni teenust (SRT) tutvustavale infopäevale.

Infopäev toimub Pärnus 22.10.2021 kell 10–13.30
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3)

Infopäeva eesmärgiks on suurendada 0–15-aastaste laste hooldajate teadlikkust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest üle-eestiliselt ning anda ülevaade SRT-st: teekond teenuseni ning mida saab rehabilitatsioonimeeskond teha koos kliendiga.

Registreerimine: 
Kohapeal osalemiseks
Veebi teel (Zoomis) osalemiseks

Rohkem infot:
www.papaver.ee
Facebook

Infopäeva lisainfo: kart.kool[at]papaver.ee

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.1 „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ sotsiaalministri 31.08.2020 käskkirjaga nr 79 kinnitatud toetuste andmise tingimuste “Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele“ tegevuse 2.3 „Raske ja sügava puudega 0–15-aastaste laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine ning hooldajatele suunatud tugi- ja teavitustegevused“ raames.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid