Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest
• Erivajadustega inimesteleosutab toetavaid sotsiaalteenuseid Pärnu Sotsiaalkeskus
Hoolekandeasutused 

Teenused

Abivahendi vajajale
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Tugiisikuteenus 
Täisealise isiku hooldus
Viipekeele tõlketeenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)

Toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Juhtkoera ülalpidamise toetus
Puudega lapse hooldaja toetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Täiendavat infot puuetega inimestele pakutavate teenuste kohta saab ka Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt ja Sotsiaalkindlustusameti Pärnu klienditeenindusest.


Kasulikud kontaktid

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet

Eesti Kurtide Liit

Eesti Pimedate Liit
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit
Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Invaspordi Liit


Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
Pärnumaa Invaühing

Riia mnt 70, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5741
parnukoda[at]hot.ee
www.epikoda.ee/


Pärnu Haigla SA psühhiaatriakliiniku päevakeskus

Ristiku 1, 80021 Pärnu linn, Pärnu linn
447 3288; 517 3273
www.ph.ee


MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

Riia mnt 15, Pärnu linn, Pärnu linn
443 3664
parnupimedad[at]gmail.com
www.pimedateliit.ee


Dementsuse infoliin

644 6440
E, T, N, R 12-16, K 16-20

MTÜ Elu Dementsusega
5341 4729
info[at]eludementsusega.ee
eludementsusega.ee

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Reelika Ruubel
5300 0455
reelika.ruubel[at]parnu.ee

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Pärnu Sotsiaalkeskus
Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
parnusotsiaalkeskus.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid