Sotsiaalteenuste osutamise kord


Viipekeele tõlketeenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel suhtlemisel. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu. Viipekeele tõlk tagab kliendile viipekeele tõlke isiklikus ja tööalases asjaajamises, arsti juures, töökoosolekutel, kursustel, seminaridel, ametiasutustes, teeninduses ja ülemaakondlikel üritustel.

Viipekeele tõlketeenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad pimekurdid ja kuulmispuudega inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki.

Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks on vaja esitada vabas vormis taotlus (suuliselt või kirjalikult) Pärnumaa Kurtide Ühingule
Teenuse koordinaator võtab tellimusi vastu tööpäeviti 8.00-17.00 (tel 5340 4533). Erakorralise vajaduse ilmnemisel võib pöörduda ööpäevaringselt. Taotluse võib esitada ka linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande peaspetsialistile.

Teenust osutatakse E-P vastavalt tellija vajadusele.
Teenus on Pärnu linna kodanikele tasuta.


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid