Jäta menüü vahele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
• Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

Toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks lastega perekondadele, kelle netosissetulek ühe perekonna liikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.

Toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud;
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine huvitegevuses osalemiseks;
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

• Kulude hulka ei arvestata kulutusi,  mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.
• Üldjuhul makstakse huvihariduse ja huvitegevuse toetust igakuiselt taotlusele järgneval poolaastal.
• Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Toetuse taotlemine
• Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, hoolduspere vanem, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja
• Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi saab esitada:
- e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid