Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
• Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu)
• Hooldustoetuse taotlus 

Hooldustoetust makstakse üldhooldusteenuse eest tasumiseks täisealisele isikule, kelle teenuse vajadus on tõendatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna poolt läbi viidud hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamisega, kui isiku enda või tema perekonna majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda


Toetuse taotlemine
• Toetusetaotlus esitatakse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 
• Hooldustoetuse taotluse võib esitada taotleja või tema eestkostja või vajadusel isiku huvides isiku suhtes ülalpidamiskohustust omav isik või sotsiaaltöötaja.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid