Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

• Lisatoetust makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.
• Lisatoetus määratakse summas, mis tagab perekonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt kehtivale toimetulekupiirile perekonnaliikmete arvust lähtuvalt

Hädavajalike kulutustena võetakse arvesse:
1) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmine;
2) isikut tõendavate dokumentide vormistamine;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus või omaosalus;
4) hooldusravi omaosalus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu;
6) toimetulekuks vajalikud teenused (nt telefon, transpordi tagamine jm);
7) laste koolitarvete soetamine ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
8) laste kooli või lasteaia lõpetamisega seotud kulud;
9) lasteaia osalustasu;
10) laste suvelaagris osalemine (üks kord kalendriaastas ühe lapse kohta);
11) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, perekonnaliikme või lähedase inimese matuse korraldamine) seotud kulud.
12) koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumine.
13) elukoha vahetusega kaasnevad kulud isikutele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi vanemale.

• Hädavajalike kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks lisatoetust tagasiulatuvalt ei määrata.
• Eluks hädavajalike kulutuste hulka ei arvestata laenusid, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid, sõltlaste asendusraviga seotud kulusid ja tasulisi raviteenuseid

Toetuse taotlemine
Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi on võimalik esitada:
e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid