Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
• Sotsiaalprojektide ja tegevustoetuse taotlus + aruanne (e-vorm)
• Sotsiaalprojektide toetuse taotlus (. doc) 
• Sotsiaalprojektide toetuse kasutamise aruanne (. doc)
• Tegevustoetuse taotlus (.doc)
• Tegevustoetuse kasutamise aruanne (. doc)

Pärnu linna eelarvest toetatakse sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekte ning sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid. 

Toetused sotsiaalprojektidele
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas. Sotsiaalprojektide toetuse taotlejaks võivad olla eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.

Taotlusi saab esitatada neli korda aastas - 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ning 10. oktoobriks.

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele
Tegevustoetust on õigus taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine. Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. septembriks

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud sotsiaalprojektide toetused
23. mai 2022
17. mai 2021

15. veebruar 2021
10. august 2020
27. aprill 2020
17. veebruar 2020

Eraldatud tegevustoetused 
14. veebruar 2022
8. märts 2021

30. märts 2020


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid