Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord 

Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada noorte, kvalifitseeritud erialaspetsialistide tulekut sihtasutusse Pärnu Haigla linnaelanikele kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks.

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) tervishoiutöötaja on saanud õppelaenu ja pärast täiskoormusega õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus asunud tööle sihtasutusse Pärnu Haigla;
2) tervishoiutöötaja on saanud diplomi meditsiinialase hariduse kohta 2000. aastal või hiljem;
3) tervishoiutöötaja on töötanud sihtasutuses Pärnu Haigla täistööajaga vähemalt 12 kuud;
4) tervishoiutöötaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Pärnu linnas.

- Toetust eraldatakse vastavalt õppelaenulepingule iga töötatud aasta (12 kuud) kohta 5 (viie) aasta vältel.
- Toetuse suuruse tervishoiutöötajale määrab linnavalitsus iga-aastaselt vastavalt kinnitatud linnaeelarvele.
- Toetusega katmata laenuosa ja intressid tasub tervishoiutöötaja ise.
- Õppelaenu tagasimakse tähtaja kulgemise peatumisel õppelaenu toetust ei maksta.

Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille tervishoiutöötaja esitab linnavalitsusele iga aasta 1. augustiks koos õppelaenu lepingu ja maksegraafiku koopiaga ning tõendiga sihtasutuses Pärnu Haigla töötamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Sotsiaaltransport
Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Veebilehel kasutatakse küpsiseid