Jäta menüü vahele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Asendus- ja järelhooldusteenus 

• Toetuse saamise õigus on järelhooldusel oleval Pärnu linna elanikul ning seda makstakse isiklike kulutuste katteks
• Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust makstakse isiklike kulude katteks igakuiselt.
• Lähtudes juhtumiplaanis kirjeldatud põhjendatud vajadustest võib hoolekandekomisjoni otsusega määrata järelhooldusteenusel viibivale isikule täiendava toetuse tingimusel, et ühes kuus ühele isikule määratav toetus kokku ei ole suurem kui linnavalitsuse kehtestatud maksimaalmäär (sh isiklike kulutuste katteks).
• Järelhooldusteenusel viibivale kuni 25-aastasele isikule, kes teenusel viibimise ajal on omandanud kesk-, kutse- või kõrghariduse, makstakse ühekordset toetust iga kooliastme lõpetamise puhul.

Toetuse suurus:
• isiklike kulude katteks igakuiselt 360 eurot;
• juhtumiplaanist lähtudes täiendav toetus maksimaalmääraga kuni 700 eurot (sh isiklike kulutuste katteks);
• põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamisel kooliastme lõpetamise puhul 250 eurot.

Toetuse taotlemine
• Esmakordsel taotlemisel esitab järelhooldusteenusel viibiv isik linnavalitsusele taotluse hiljemalt 1 kuu jooksul pärast juhtumiplaani koostamist. Taotlusele tuleb lisada õppimist tõendav dokument.
• Toetuse taotlemisel kooli lõpetamise puhul esitab järelhoolduseteenusel viibiv isik linnavalitsusele taotluse 3 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid