Jäta menüü vahele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Asendus- ja järelhooldusteenus

• Hoolduspere toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hooldusperele, kellega Pärnu linnavalitsus on sõlminud hooldusperes või perekonnas hooldamise lepingu.
• Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu.
• Toetuse suuruseks on 510 eurot kuus lapse kohta. Kui hoolduspere lepingu periood ei ole täiskalendrikuudes, on toetuse arvestuslikuks määraks 17 eurot päevas lapse kohta.
• Kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulud ja lapse erivajadusest tulenevad lisakulutused on toetuse määrast suuremad, võib hoolekandekomisjoni otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele.
• Toetust makstakse igakuiselt hoolduspere lepingu kehtivuse ajal, määratud toetus kantakse toetuse taotleja taotluses näidatud pangakontole.

Toetuse taotlemine
• Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab hoolduspere vanem pärast hoolduspere lepingu sõlmimist linnavalitsusele taotluse.
• Lepingu pikendamisel uut taotlust esitada ei ole vaja

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid