Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

väikese ja keskmise sissetulekuga peredele

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus.
Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31
• Rahandusministeeriumi infoleht, korduma kippuvad küsimused (KKK)
TTJA nõuanded elektri teadlikumaks tarbimiseks


• Taotluste vastuvõtt: 31. maini 2022
• Toetatav periood: 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022
NB! periood pikenes - toetust saab ka aprillikuu eest.
Loe lisaks: Energiahüvitise maksmist pikendati aprillikuuni


Tingimused


Toetuse sihtrühm
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:
• pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestuslik mediaanpalk)
• iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5
• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3.

• Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

• Keskmiste netosissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.
Sissetulekuna ei arvestata puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, nt: puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus. 
Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse perekonna sissetulekute hulka.

Terve loetelu eranditest leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt (vaata lehe allpool KKK - toetuse saamiseks sissetulekute arvestamine)


Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks

• Kui peamine elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistri-järgsele valla- või linnavalitsusele
• Pärnu linnavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Pärnu linna registreeritud isikutel (vähemalt ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Pärnu linnas).

Näiteks: Kui peamine elukoht on Pärnus üürikorteris, aga registrijärgne elukoht on Tori vallas asuvas maakodus, siis tuleb Pärnu korteri kulude hüvitamiseks esitada taotlus Tori vallavalitsusele. Või vastupidi - kui enamuse ajast elatakse Tori vallas asuvas maakodus, aga registrijärgseks elukohaks on Pärnu linnas asuv korter, siis tuleb maakodu kulude hüvitamiseks esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele.

NB! Kui pöördute energiakulude hüvitamiseks kohaliku omavalitsuse poole ja avastate, et teie tegelik elukoht ei vasta rahvastikuregistris olevale elukohale, siis tuleks andmed korrastada. Elukoha registreerimise kohta leiate infot siit: https://www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine. Lisainfo korral võite ühendust võtta siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Riin Oeselgiga.


Hüvitatavad kulud
Hüvitatakse 80% tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:
• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Toetuse kalkulaator
Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teevad linnavalitsuse sotsiaalkonsultandid.

Lisainfo ja KKK
• Energiakulude hüvitamisest lähemalt lugeda ning vastuseid küsimustele saab Rahandusministeeriumi veebilehel
• Nõu ja abi saab linnavalitsuse menetlejatelt (kontaktid paremal veerus)
• Korteriühistutele: mida peab teadma ja kuidas käituma korteriühistu? (energiatoetuse seminari salvestus Youtube-s) 


Toetuse taotlemine


 Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile.
• Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.

Taotluse saab esitada: 
• e-teeninduses (vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink))
• e-posti teel aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
• posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
• dokumendid võib tuua ka piirkondlikesse hoolekandekontoritesse ja osavallakeskustesse 

Taotlusvormid 
- taotlusvorm e-teeninduses 
- taotlusvorm blanketil (arvutis täitmiseks / väljaprindiks, käsisti täitmiseks)

Taotlusele tuleb lisada:
• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.
• Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast
• Vajadusel tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul)
Vajadusel võib taotluse menetleja nõuda lisaks pangakontode väljavõtted toetuse taotlemise perioodi kohta.

• Taotlusele lisatavaid energiaarveid on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida energiamüüja iseteeninduskeskkonnast: Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest. Lisainfot saab Eesti Energia blogist.

Taotluste vastuvõtt ja menetlemine hoolekandekontorites ja osavallakeskustes
• Esmaspäeval ja teisipäeval 8.30–12
• Neljapäeval 8.30–12 ja 14–17
(Hoolekandekontorite ja osavallakeskuste kontaktid on lehe paremal veerus)

Toetuse väljamaksmine
• Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
• Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.

 Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus
• kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt
• kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta, soovitatav on koguda kokku mitme kuu arved ja taotleda toetust ühe korraga

Üldinfo 444 8300
Vastatakse:
• E ja T 8.30–12
• N 8.30–12 ja 14–17

Infoleht väljaprindiks
Näidiskalkulaator
KKK

Taotlusvormid
taotlusvorm e-teeninduses 
taotlusvorm blanketil 

Postiga saatmine 
energiatoetus@parnu.ee
• Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Taotluste vastuvõtt kohapeal
• E ja T 8.30–12
• N 8.30–12 ja 14–17

NB! Ka infotelefonidele vastatakse ainult neil aegadel

Kesklinna hoolekandekontor 
Suur-Sepa 16, Pärnu
444 8131

Mai hoolekandekontor
Metsa 14, Pärnu 
444 8391

Vana-Pärnu hoolekandekontor 
Tallinna mnt 1, Pärnu
444 8393

Rääma hoolekandekontor 
Kaevu 27, Pärnu
444 8392

Audru osavallakeskus 
Pärna allee 7, Audru
444 8394

Paikuse osavallakeskus 
Pärnade pst 11, Paikuse
444 8395

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2, Tõstamaa
444 8394
(teenindab Audru mentleja)

Возмещение расходов на энергию на русском

Veebilehel kasutatakse küpsiseid