Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaalteenuste osutamise kord

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Koduteenus jaguneb koduabi ja isikuabi toiminguteks, eelkõige:
1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
2) abistamine majapidamistoimingutes,sh eluruumi koristamisel ja kütmiselteenuse saajalekuuluvate vahenditega;
3) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal-ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
4) abistamine isiklikes hügieenitoimingutesja riietumisel;
5) abistamine toidu valmistamisel ja söömisel.

Koduteenus on tasuline teenus.
» Soodushinnaga koduteenust osutatakse isikule, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kelle ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile seadusega pandud ülalpidamiskohustust. 
» Isiku piisavateks rahalisteks vahenditeks loetakse sissetulekut, mis on ühes kuus suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.

Teenuse taotlemine
Taotluse võib esitada teenuse osutajale, Pärnu Sotsiaalkeskusele. Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab sotsiaalkeskuse koduteenuse korraldaja:
Katrin Siim
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus
Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
parnusotsiaalkeskus.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid