Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 
- Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Tugiteenuse taotlus (taotlusvorm uuendamisel)

» Lapsehoiuteenuse osutamisega toetakse erivajadusega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendatakse lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.
» Lapsehoiuteenust osutatakse kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.
» Lapsehoiuteenus on teenuse saajale tasuta.

Teenuse taotlemine
- teenust saab taotleda raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja
- taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Taotlusele tuleb lisada:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Teenuseid osutavad Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus ja Pärnu Sotsiaalkeskus.Lastekaitseteenistus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Kärolin Nirk
Suur-Sepa 16, kab 114
karolin.nirk[at]parnu.ee
444 8129

Veebilehel kasutatakse küpsiseid