Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

- Sotsiaalteenuste osutamise kord
Tugiisikuteenuse taotlus
- Tugiisikuteenuse taotlus (lastega peredele)

Tugiisikuteenust osutatakse isikule, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja vastutusvõime arendamises.

» Last kasvatavale isikule osutatakse tugiisikuteenust täiendavalt lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.
» Lapsele osutatakse tugiisikuteenust lapse arengu toetamiseks, sh vajadusel erivajadusega lapse puhul hooldustoimingute sooritamiseks.
» Laps või last kasvatav isik on õigustatud teenust saama kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

» Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, vajadusel koos teenuse saajaga ka asjaajamistel ametiasutustes.
» Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

» Teenuse saamiseks peab tugiisiku vajaja, tema hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja esitama taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Kärolin Nirk
Suur-Sepa 16, kab 114
karolin.nirk[at]parnu.ee
444 8129

Veebilehel kasutatakse küpsiseid