Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
Muud sportimisvõimalused

Rohkem sportimisvõimalusi ja Pärnus tegutsevaid spordiklubisid saab otsida/vaadata Eesti Spordiregistris. 
Pärnu Spordiliit - liikmed
Pärnumaa spordiklubid ja -koolid
-
 Otsing (võimalik otsida asukoha, spordiala jne järgi)

Raekoja saalide kasutusse andmise kord ja tasumäärad

Pärnu Raekoja hoones (Nikolai 3 ja Uus 4) asuvaid ruume on võimalik kasutada erinevate ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks, nt:
- kontserdid, etendused ja muud kultuuriüritused;
- vastuvõtud, seminarid, koosolekud, infopäevad, esindusüritused;
- etendusasutuste, professionaalsetele muusikakollektiivide jt proovid.

Tasumäärad
NB! Hinnad ei sisalda käibemaksu

Nikolai 3 asuvas hoones paiknev saal (raekoja saal) ning raekoja hoovil asuv katusega ala  

Ürituse kestus

Tasu

1.

kultuuriürituste korraldamine *

kuni 4 tundi 

90 €

lisatund 30 €

2.

proovide läbiviimine ilma sellele järgneva kontserdi või etenduseta *

kuni 2 tundi 

20 €

lisatund 15 €

3.

vastuvõttude, seminaride, koosolekute, infopäevade, esindusürituste jms läbiviimine

kuni 1 tund 

40 €

 

   

kuni 2 tundi 

80 €

lisatund 30 €

Uus 4 asuvas hoones paiknev saal

 

 

 

4.

kultuuriürituste korraldamine 

kuni 2 tundi 

60 €

 lisatund 50 €

* Punkt 1 tasumäärad ei sisalda raekoja saalis asuva kontsertklaveri häälestamist professionaalse klaverihäälestaja poolt
* Punktis 1 ja 2 toodud tasumäärad kehtivad asutustele ja kollektiivele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on kontsertide, etenduste ja muude kultuuriürituste korraldamine

Garderoobiteenuse tasumäärad (hind ühe teenindaja kohta)

   

töö- ja puhkepäevadel

kuni 4 tundi 20 €

lisatund 10 €

riiklikul pühal

kuni 4 tundi 30 €

lisatund 10 €


Tasumäärasid ei rakendata järgnevatele üritustele:
- Pärnu Linnavolikogu istungid
- Pärnu Linnavolikogu komisjonide ja fraktsioonide koosolekud
- Pärnu Linnavalitsuse poolt korraldatavad üritused
- heategevusüritused


Ruumide kasutamise taotlemine
Ruumide kasutamiseks tuleb esitada taotlus Pärnu Linnaorkestrile. Saalide kasutusse andmist ja kasutuslepingute sõlmimist korraldab linnaorkestri direktor.

Taotlus ruumide kasutamiseks

Taotlus saata aadressil:
- Nikolai 3, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn või
- info[at]parnuorkester.ee

• Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
• Pärast südaööd lõppevad üritused 2022


Avalik üritus

• Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
• Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus
• Vaata lisaks: Avaliku ürituse kooskõlastamine

Avalik koosolek
• Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
• Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri
• Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine


Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

• Pärnu linna haldusterritooriumil vabas õhus toimuva avaliku ürituse toimumiseks on vaja linnavalitsuse luba
• Avaliku ürituse korraldamise taotlus doc ; e-teenus (vajalik sisselogimine)
Ürituse toimumispaiga broneerimine

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Taotluse esitamise tähtajad:

hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritus kestab vähem kui ööpäev
• üritusel osalejate eeldatav arv on vähem kui 1000 külastajat

hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui
• üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 01.09–31.05 kl 23–7 ning 01.06–31.08 kl 24–6
• üritus kestab kaks või enam päeva
• üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam

hiljemalt 60 päeva enne ürituse toimumist, kui
• korraldaja on ürituse toimumispaiga eelnevalt broneerinud

Nõutavad lisadokumendid
1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
2) ürituse sisukirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Pärnu linna halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada ja/või kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
6) turvalisuse tagamise (sh meditsiinilise teenindamise) plaan vastavalt turvaseaduses sätestatud nõuetele;
7) vajadusel koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

Toimumispaiga broneerimine
• kaks või enam päeva kestva ja/või suure osalejate arvuga (1000 või enam) ürituse korral võib korraldaja esitada taotluse ürituse toimumispaiga broneerimiseks
• broneerimistaotluse võib esitada kuni 12 kuud enne ürituse toimumist
• kui ürituse korraldamise loa taotlust koos vajalike lisadokumentidega õigeks ajaks ei esitata, kaotab broneering kehtivuse

Toetaja näitamine
• Pärnu linna toetatud ürituste puhul tuleb reklaamidel jms Pärnu linn toetajana ära näidata, kasutades linna vapi või logo kujutist > Sümboolika kasutamise reeglid ja failid

Pärnu linna parimad

Pärnu linna parimad sportlased valib välja Pärnu linnavalitsus koostöös Pärnu Spordiliiduga.

Aasta sporditegu
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskonna teine koht Eesti meistrivõistlustel ning FIBA Europe Cup kvalifikatsiooniturniiri Pärnus korraldamine ja sellel osalemine
2020 - Raja ujula valmimine
2019 - Pärnu noorte spordimess
2018 - Raba 5 keskuse avamine ja käivitamine

Aasta meessportlane (23a ja vanemad)
2021 - Kevin Saar (motosport)
2020 - Taavi Valter Taveter (purjetamine)
2019 - Kevin Saar (motosport)
2018 - Tõnu Endrekson (sõudmine)
2017 - Kevin Saar (võrkpall)
2016 - Tanel Kangert (jalgratas, maanteesõit)
2015 - Endri Vinter (ujumine)
2013 - Allar Raja (sõudmine)
2012 - Karl-Hannes Tagu (jääpurjetamine)
2011 - Allar Raja (sõudmine)
2010 - Allar Raja (sõudmine)
2009 - Allar Raja (sõudmine)
2008 - Jüri Jaanson (sõudmine)
2008 - Tõnu Endrekson (sõudmine)
2007 - Allar Raja (sõudmine)

Aasta naissportlane (23a ja vanemad)
2021 - Kristin Tattar (discgolf)
2020 - Agne Kiviselg (bikiinifitness)
2019 - Kristin Tattar (discgolf)
2018 - Kristin Tattar (discgolf)
2017 - Kristin Tattar (discgolf)
2016 - Anastasia Markovkina (jalgpall)
2015 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2013 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2012 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2011 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2010 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2009 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2008 - Moonika Aava (odavise)
2007 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)

Aasta juunior (19-22a)
2021 - Kaur Erik Kais (rannavõrkpall)
2021 - Jasmiin Üpraus (jetisõit)
2020 - Jasmiin Üpraus (jetisõit)
2020 - Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2019 - Jasmiin Üpraus (jetisõit)
2019 - Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2016 - Joosep Karlson (aerutamine)
2015 - Johanna Saareke (motokross)
2015 - Joosep Karlson (aerutamine)
2012 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2011 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2011 - Jüri Juurikas (aerutamine)
2009 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2009 - Jaan Akermann (jääpurjetamine)
2008 - Rauno Talisoo (sõudmine)
2008 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)

Aasta noorsportlane (18a ja nooremad)
2021 - Viola Hambidge (kergejõustik)
2021 - Mathias Villota (discgolf)
2020 - Jörgen-Matthias Talvik (motokross)
2020 - Ann Marii Kivikas (kergejõustik)
2019 - Laura Lizette Sander (jalgrattasõit)
2019 - Andrias Sepp (jääpurjetamine)
2018 - Angeliina Maria Isabel Õunap
2018 - Rasmus Maalinn (jääpurjetamine)
2016 - Anette Baum (aerutamine) 
2016 - Keith Luur (purjetamine) 
2013 - Laura-Maria Oja (kergejõustik)
2013 - Joosep Karlson (aerutamine)
2012 - Andra-Laura Meeksa (sõudmine)
2012 - Geir Suursild (sõudmine)
2011 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2011 - Tamur Talviku (motosport)
2010 - Laura-Maria Oja (kergejõustik)
2010 - Joosep Laos (sõudmine)
2009 - Eleriin Haas (kergejõustik)
2009 - Timmo Jeret (jalgrattasport)
2008 - Andra Joost (sõudmine)
2008 - Sabir Mustafajev (aerutamine)
2007 - Kaisa Pajusalu (sõudmine)
2007 - Jaan Akermann (jääpurjetamine)

Edukaim neiu
2018 - Greta Jaanson (sõudmine) 
2017 - Greta Jaanson (sõudmine) 

Edukaim noormees
2018 - Johann Poolak (sõudmine)
2017 - Hendrik Holtsmann (purjetamine)

Aasta veteran (35a ja vanemad)
2021 - Robert Trofimov (taekwondo)
2020 - Klarika Kuusk (maraton)
2020 - Artur Tikkerbär (ujumine)
2019 - sõudmise naiskond (Ulvi Lutoškin, Rita Maier, Tatjana Jaanson, Ingrid Võsu)
2018 - Ulvi Lutoškin (sõudmine) 
2017 - Tatjana Jaanson (sõudmine) 
2016 - Arthur Tikkerbär (ujumine) 
2016 - Ulvi Lutoškin (sõudmine) 
2015 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2011 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2009 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2008 - Ulvi Lutoškin (sõudmine)
2007 - Juhan Paalo (sõudmine)
2007 - Rita Maier (sõudmine)

Aasta invasportlane
2021 - Karmen Vask (karate)
2020 - Cäroly Paatsi (suusatamine)
2020 - Randel Peerna (sõudmine)
2018 - Agor Tettermann
2017 - Agor Tettermann
2016 - Vaiko Vare (kergejõustik) 
2015 - Ilvi Vare (orienteerumine)
2011 - Veiko Vare (orienteerumine)
2008 - Vaiko Vare (orienteerumine)
2007 - Ilvi Vare (orienteerumine)

Aasta invaklubi
2009 - Pärnu kurtide spordiselts EERO

Aasta tehnikasportlane
2021 - Jasmiin Üpraus (jetisõit)
2021 - Kevin Saar (motosport)
2020 - Egon Kaur (rallisõit)
2019 - Kevin Saar (motosport)
2018 - Kevin Saar (motosport) 
2016 - Kevin Saar (motosport) 
2015 - Kevin Saar (motokross)
2011 - Ott Joala (veemoto) ja Egon Kaur (autoralli)
2009 - Egon Kaur (rallisõit)
2007 - Maksim Vaino (motorsport-ringrada)

Aasta noor tehnikasportlane
2009 - Karl Saat (krossisõitja)

Aasta esktreemssportlane
2020 - Erik Naissaar
2018 - Sven Saarpere

Aasta rahvasportlane
2020 - Raul Enn
2019 - Piret Suitso

Aasta üllataja
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2020 - Pärnu JK Vapruse naiskond (jalgapall)
2019 - Agne Kiviselg (bikiinifitness)

Aasta spordiedendaja 
2021 - Erik Naissaar 
2020 - MTÜ Pärnu Sõudeklubi
2019 - Anu jooksutrennid (Anu Piiroja)

Aasta rahvaspordiüritus
2021 - jalgpalliklubi Pärnu Poseidon korraldatud jalgpalliturniir Ettevõtete Karikas
2020 - MTÜ Spordiklubi Tervisesport korraldav aastajooks
2019 - RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud

Aasta spordivabatahtlik
2021 - Saima Rand
2020 - Riido Küüts
2019 - Priit Neeme

Aasta võistkond
2021 - Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udam)
2020 - Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Pärnust Tõnu Endrekson, Allar Raja)
2019 - Jaht Sugar 3
2018 - Team 64 -Egon, Jasmiin ja Ralf Üpraus (jetisport)
2017 - Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo, Kaur Kuslap (sõudmine, paarisaeruline neljapaat) 
2016 - Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Andrei Jämsä (sõudmine, paarisaeruline neljapaat) 
2015 - Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä, Kaspar Taimsoo, Allar Raja (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2012 - Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Andrei Jämsä (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2011 - Andrei Jämsä, Allar Raja, Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)
2010 - Marjaliisa Umb, Eliise Umb (purjetamine, 470 klassis)
2009 - Allar Raja, Kaspar Taimsoo (sõudmine, paarisaeruline kahepaat)
2008 - Andrei Jämsä, Allar Raja, Jüri Jaanson, Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline neljapaat)

Aasta täiskasvanute võistkond
2013 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2007 - Jüri Jaanson ja Tõnu Endrekson (sõudmine, paarisaeruline kahepaat)

Aasta noorte võistkond
2021 - Spordiklubi Altius 4x100 meetri jooksu võistkond
2020 - Pärnu Spordikooli U20 võrkpallivõistkond
2019 - Pärnu Spordikooli A-klassi võrkpallivõistkond
2018 - Grete Alttoa ja Annabel Aron (sõudminse paarisaeru kahepaat)
2015 - Johann Poolak, Marko Laius (A kl. poiste paarisaerukahene (PA2x)
2013 - Korvpalliklubi Pärnu võistkond

Aasta juunioride võistkond
2011 - Geir Suursild, Karl Koppel (sõudmine)
2007 - Andrus Sabiin, Nikita Lunin, Jaan Laos, Alvar Räägel, Rauno Talisoo, Sten Villmann, Artur Maier ja Martin Absalon (sõudmine, kaheksapaat)

Aasta pallimänguvõistkond
2021 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2020 - Pärnu Sadama korvpallimeeskond
2019 - Pärnu võrkpallimeeskond
2018 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2017 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2016 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2015 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2012 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond
2011 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2010 - Pärnu Jalgpalliklubi naiskond
2009 - Pärnu võrkpalliklubi meeskond

Aasta noorte pallimänguvõistkond
2018 - Pärnu U18 võrkpallimeeskond
2015 - A kl poiste korvpallimänguvõistkond

Aasta rahvaspordivõistkond
2021 - jalgpallimeeskond FCP Pärnu

Aasta treener
2021 - Heiko Rannula (korvpall)
2020 - Elise Umb (purjetamine)
2019 - Robert Trofimov (taekwondo)
2018 - Matti Killing (sõudmine)
2017 - Matti Killing (sõudmine)
2016 - Matti Killing (sõudmine)
2015 - Matti Killing (sõudmine)
2013 - Matti Killing (sõudmine)
2013 - Jüri Saar (jalgpall)
2012 - Matti Killing (sõudmine)
2011 - Matti Killing (sõudmine)
2010 - Matti Killing (sõudmine)
2009 - Matti Killing (sõudmine)

Aasta noortetreener
2021 - Elise Umb (purjetamine)
2020 - Mihkel Lembit (kergejõustik)
2019 - Elise Umb (purjetamine)
2018 - Ingrid Võsu (sõudmine)
2017 - Toomas Jasmin (võrkpall)
2016 - Toomas Jasmin (võrkpall)
2015 - Tiina Hodakov (aerutamine)
2015 - Toomas Jasmin
2013 - Tiina Hodakov (aerutamine)
2013 - Eva Kuningas (kergejõustik)
2013 - Raini Lelle (sõudmine)

2008
- Tatjana Jaanson
- Matti Killing
- Mihkel Leppik
- Reet Palm
- Ulvi Lutoškin
- Roman Lutoškin
- Ando Palginõmm
- Johannes Noormägi
- Mait Käbin
- Andrei Ojamets
- Jüri Saar
- Indrek Ruut

Edukad treenerid
2007
- Ulvi Lutoškin
- Matti Killing
- Mihkel Leppik
- Tatjana Jaanson
- Helju Sutt
- Askold Vaino
- Johannes Noormägi
- Mait Käbin
- Reet Palm
- Mati Hool
- Tõnis Vare


• Noorsootöö seadus
• Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Noorte projektlaager – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Loa taotlemine projektlaagri korraldamiseks
• Tegevusloa taotlus esitatakse Pärnu linnavalitsusele Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu vähemalt kaks kuud enne projektlaagri tegevuse alustamist. 
• Projektlaagri tegevusluba on tähtajaline ja kehtib kuni 60 päeva.

Projektlaagri tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata
- tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele
- projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht
- projektlaagri eesmärk ja päevakava.

Kasutaja:
Parool:

Logi sisse

Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris.
Määrused on kättesaadavad ka Riigi Teatajas (valige menüüst Täpne otsing - KOV terviktekstid - rippmenüüst Pärnu Linnavalitsus või Pärnu Linnavolikogu).

Allpool on teemade kaupa välja toodud enimvajaminevad korrad ja eeskirjad.

tervislik p2rnu 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid