Jäta menüü vahele

WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Projekti rahastamine: EU Health Programme
Toetussumma Pärnu tegevustele: 6000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR

Projekti juhtpartner: WHO Euroopa tervislike linnade võrgustik
Projekti partnerid: Kuopio (Soome), Brighton-and-Hove (Ühendkuningriik), Coimbra (Portugal), Pärnu
Projekti elluviimise aeg: 2011-2012
Projekti eesmärk: Tervislikke eluviise toetava elamisväärse linnakeskkonna loomine ja liikuva eluviisi propageerimine.

Projektist
WHO poolt on välja töötatud HEAT veebirakendus (health ecconomic assessment tools), mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele.

Projekti raames viidi läbi jalgratturite loendus ja lühiküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja jalgrattateede kasutamise sagedus ja elanike jalgratta kasutamise harjumused. Koostati aruanne, milles käsitleti lisaks uuringu tulemustele jalgrattateede arendamise ja jalgrattakasutuse suurenemisest tulenevat majanduslikku kasu vastavalt HEAT rakendusele. Viidi läbi uuringu tulemuste tutvustused ja jalgrattakasutust propageeriv üritus.

Info projekti kohta WHO Euroopa võrgustiku kodulehel.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid