Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Parkimistasuga maksustatakse avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja selle haagis
• Sõiduki ja haagise üheaegsel parkimisel tuleb parkimistasu maksta nii mootorsõiduki kui ka haagise eest
• Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist

Parkimistasu maksmist tõendab

1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet
2) parkimisautomaadi parkimispilet
3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba
4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas

Maksusoodustused
Parkimistasu soodustusele on õigus füüsilisel isikul B-kategooria mootorsõiduki või haagise parkimiseks
1) mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn
2) mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal

Parkimistasu maksmisest on vabastatud
1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht
2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht
3) mootorratta ja mopeedi juht
4) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor
5) mootorsõiduki juht, mille liiklusregistrijärgne omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn


Veebilehel kasutatakse küpsiseid