Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tavahinnaga parkimisluba

• Parkimisluba kehtib ning hinnad on ühtsed kogu avalikul tasulisel parkimisalal
• 1 kuu - 100 eurot ; 3 kuud - 250 eurot ; 6 kuud - 450 eurot ; 12 kuud - 850 eurot

• Parkimisloa saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus: (vorm lisandub)
• Parkimisluba väljastatakse elektrooniliselt

Pärnu linna elaniku soodushinnaga parkimisload

Soodushinnaga parkimisloa saab Pärnu linna elanik B-kategooria mootorsõiduki või haagise parkimiseks järgmistel tingimusel: 
• ta on kantud liiklusregistrisse sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana
• tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn 
• tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires

• Parkimisloa saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus: (vorm lisandub)
• Parkimisluba väljastatakse elektrooniliselt

Linna elaniku parkimisluba
• 1 kuu - 15 eurot ; 3 kuud - 45 eurot ; 6 kuud - 85 eurot ; 12 kuud - 150 eurot 
• parkimisluba väljastatakse konkreetse sõiduki parkimiseks
• parkimisluba kehtib kogu avalikul tasulisel parkimisalal

Tasulise parkimisala piires paikneva eluruumi parkimisluba
• 12 kuud - 50 eurot
• ühe eluruumi kohta väljastatakse üks parkimisluba 
• parkimisluba kehtib vaid parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal 

Paljulapselise lapsevanema parkimisluba

Nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem on parkimistasu maksmisest vabastatud tingimusel, et: 
• ta on kantud liiklusregistrisse sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana
• tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn 

• Parkimisloa saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus: (vorm lisandub)
• Parkimisluba väljastatakse elektrooniliselt

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht on parkimistasu maksmisest vabastatud
• Parkimistasu vabastust tõendab liiklusseaduse §-s 167 nimetatud liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart
• Pärnu linna elanikel palume parkimiskaardi saamiseks tulla linnavalitsuse sotsiaalosakonda
• Parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile

Veebilehel kasutatakse küpsiseid