Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri
Teede ja tänavate sulgemise maks

• Teede ja tänavate sulgemise kord reguleerib Pärnu linna haldusterritooriumil asuva avalikult kasutatava ja Pärnu linna omandis oleva maa-ala (tee, tänava, väljaku, pargi, parkla ja puhkeala või nende osa) sulgemist.
• Maa-ala sulgemiseks loetakse, kui sulgeja tegevuse tõttu on maa-ala tavapärane avalik kasutamine täielikult või osaliselt takistatud ja maa-ala ei ole antud sulgeja kasutusse mõnel muul viisil või alusel.

Sulgemisteatis
• Maa-ala sulgemiseks väljaspool Pärnu keskuslinna tuleb maa-ala täielikust või osalisest sulgemisest linnavalitsust eelnevalt teavitada ehk esitada sulgemisteatis
• Sulgemisteatis tuleb esitada vähemalt viis tööpäeva enne maa-ala eeldatavat sulgemist

Sulgemisluba
• Maa-ala sulgemiseks Pärnu keskuslinna piires peab maa-ala sulgemiseks olema kirjalik luba ehk sulgemisluba
• Sulgemisloa saamiseks tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt kümme tööpäeva enne maa-ala eeldatavat sulgemist
• Teede ja tänavate sulgemise taotlus

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele
- e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee või
- postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- taotluse võib tuua ka linnavalitsuse infolauda

Sulgemismaks
• Pärnu keskuslinna territooriumil asuva Pärnu linna omandis oleva maa-ala (üldkasutatava tee, tänavaala, väljaku, pargi, parkla ja puhkeala või selle osa) sulgemisel ehitus- või remonttöödeks tuleb tasuda sulgemise maksu.
• Maksusumma arvutatakse lähtudes suletavast maa-alast, maa-ala sulgemise kestvusest ja maksumääradest ning maksumäära korrigeerimiseks sätestatud parandusteguritest.
• Maksustatakse perioodi maa-ala sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni.

Maksusoodustused
• Pärnu linnavalitsus võib suure tähtsusega avalikest huvidest lähtuvate ehitus- ja remonttööde puhul maksusummat vähendada.
• Maksusoodustuse saamiseks tuleb maa-ala sulgejal vähemalt 30 päeva enne planeeritavat sulgemist esitada vastavasisuline taotlus maksusoodustuse saamiseks.

Sulgeja on maksu maksmisest vabastatud järgmistel juhtudel:
1) avariitööde teostamiseks esimese 48 tunni jooksul
2) sulgemiseks kell 22– 06
3) Pärnu linna eelarvest finantseeritavate ehitus- või remonttööde teostamiseks
4) kui suletavat maa-ala kasutatakse Pärnu linnaga sõlmitud kasutuslepingu alusel

Liikluse peaspetsialist
Toomas Tammela
Suur-Sepa 16, kab 227
523 9064
toomas.tammela[at]parnu.ee

Teede peaspetsialist
Ametikoht ajutiselt täitmata

Teedespetsialist
Mati Anspal
Suur-Sepa 16, kab 226
5430 0594
mati.anspal[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid