Jäta menüü vahele

URBACT IV logo

Projekti nimi: EcoCore (Linnade keskkonnasäästlik areng)
Projekti rahastamine: URBACT IV programm aastateks 2021–2027
Toetussumma Pärnule: 74 950 eurot
Projekti kogumaksumus: 806 685 eurot
Toetuse määr: 70%
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2023 – 31.12.2025 (2,5 aastat)


EcoCore keskendub keskkonnahoidliku ülemineku kiirendamisele linnade tööstuspiirkondades. Eesmärk on suurendada väikelinnade suutlikkust kliimamuutustega tegelemisel, edendades keskkonnahoidlikku majanduse tegevuskava ja aidates kohalikke sidusrühmi, eelkõige ettevõtteid, üleminekul vähese CO2 heitega energiaallikatele transpordi, kütte ja elektrienergia tarbeks.

Võrgustiku tegevused annavad olulise tõuke rohelisele energiale üleminekuks, eelkõige partnerlinnade tööstuspiirkondade keskkondades. Pärnu linn on üks EcoCore 9-st partnerist. Kõik võrgustiku partner linnad on väiksed (rahvaarv 50 000 kuni 100 000) või suured külad (rahvaarv 10 000 kuni 50 000).

Kõik linnad asuvad strateegiliselt transpordikoridoride ääres. Projekt kestab 2,5 aastat, mille jooksul partnerlinnad moodustavad kohalikud sidusrühmad (ULG), kes analüüsivad potentsiaalseid ideid ja testivad neid, et plaanida tegevusi (IAP) roheliseks majanduskasvuks ja üleminekuks.

VI-A Eesti-Läti programm logo

Projekti nimi: Garden Pearls II (Aiapärlid II)

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg VI-A Eesti-Läti programm 2021–2027
Toetussumma Pärnule: 31 980, 00 eurot
Omafinantseering: 7 995,00 eurot
Projekti kogumaksumus: 1 155 991,00 eurot
Toetuse määr: 80%

Projekti elluviimise aeg: 01.05.2023 –31.10.2026 (2,5 aastat)

Projekt käsitleb Eesti-Läti piirialal puuduvaid ligipääsetavaid turismivõimalusi puuetega, liikumispuudega või muude erivajadustega inimestele (peredele, eakatele, vaimupuudega inimestele). Projekti eesmärk on edendada ligipääsetavate aedade, parkide ja loodusobjektide võrgustikku, suurendada ligipääsetavate aiaturismi võimaluste arvu ja edendada säästvat turismi. Projekti uudsus seisneb selles, et see ühendab aiaturismi ja ligipääsetavuse.

Projekti käigus kaasatakse sihtgrupi esindajaid, et leida parimad lahendused ligipääsetavuse arendamiseks Pärnu Rannapargis ja Lydia Koidula pargis. Projektis osaleb 17 partnerorganisatsiooni Eestist ja Lätist. Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Tourism Association.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid