Jäta menüü vahele

Ideekavandid ootame hiljemalt 7. märtsil 2024 kell 16

Arhitektuurivõistluse objektiks on Pärnus Vallikääru pargis asuv vabaõhu kontsertpaik. Konkursi eesmärgiks on valida parim arhitektuurne, kasutusfunktsioonile ja linnaehituslikult sobivaim lahendus vabaõhulava, pealtvaatajate istumisala ja abihoone rajamiseks ajaloolisse bastionaalvööndisse. Lahendus peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline, mugav ja funktsionaalne kasutajale ning rajatav optimaalsete kuludega.

• Võistlusala suurusega ~11 200 m2 asub Pärnu vanalinna piiril bastionaalvööndis Luna bastionil. Lisaks Õhtu 1a kinnistule (üldkasutatav maa, KÜ 62510:121:8750), mille suurus on 4 207 m2, hõlmab võistlusala osaliselt kinnistuid Vallikääru park P1 (üldkasutatav maa, KÜ 62510:122:0001), Õhtu T1 (transpordimaa, KÜ 62510:122:0007) ja Õhtu T2 (transpordimaa, KÜ 62510:121:0003).

• Vallikäär paikneb ehitus- ja arheoloogiamälestise Pärnu linnakindlustused alal (mälestise reg nr 16677) ning Pärnu muinsuskaitsealal (reg nr 27007). 
• Võistlusalal kehtivad Pärnu vallikraavi ja Õhtu tn 1a administratiivhoone-lava muinsuskaitse eritingimused vallikraavi heakorrastamiseks ja võimalike uusehitiste projekteerimiseks (võistlusülesande lisa 3)
• Võistlusalal kehtib Pärnu Vallikääru ja selle lähiümbruse detailplaneering (võistlusülesande lisa 4)

Tingimused, materjalid
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistluse väljakuulutamine (Pärnu linnavalitsuse 13.11.2023 korraldus nr 729)
Tingimuste muutmine (Pärnu linnavalitsuse 15.01.2024 korraldus nr 24)

• Hankemenetlus viiakse läbi ning alusdokumendid on avaldatud e-riigihangete registris (e-RHR) (viitenumber 270220)
• Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja e-RHR-s hanke juurde registreeruma 
Võistlusülesanne ja lisamaterjalid 

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7. märtsil 2024 kell 16
• Pakkumuse kvalifitseerimis- ja vastavusdokumendid tuleb esitada e-RHR-s
• Ideekavandi võistlustööd sisaldavad materjalid (pakend) tuleb tähtajaks tuua Pärnu linnavalitsusse (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn) või Eesti Arhitektide Liitu (Põhja pst 27a, 10415 Tallinn) või saata omal vastutusel postiga või kulleriga

Ajakava
• Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev - 15. veebruar 2024
• Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev - 22. veebruar 2024
• Ideekonkursile ideekavandite esitamise tähtaeg - 7. märtsil 2024 kl 16
• Pakkumuste avamine e-RHR-is - 7. märtsil 2024 hiljemalt kl 17
• Komisjon avab pakendid 2024. aasta 10. nädalal
• Ideekavandite hindamine ja tulemuste avalikustamine hiljemalt 2024. aasta 15. nädal

• Arhitektuurivõistluse korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Võistlusülesande koostas arhitekt Eve Komp. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liidu ja Muinsuskaitseametiga

• Hankija: Pärnu linnavalitsus
• Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald, 511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
• Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
• Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 524 6280, janno.poopuu[at]parnu.ee
• Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 5342 6166, eve.kukk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid